Informacje dla doktorantów I roku

New article

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami na temat Szkół Doktorskich i innych aspektów doktoranckich w nowej Ustawie.

Prezentacja (.pdf, 1,81 MB)

Uprzejmie informujemy, że zostali powołani Rzecznicy zaufania dla studentów i doktorantów.

Sprawami studentów zajmuje się dr inż. Paweł Rzążewski – rzecznik.studenci@pw.edu.pl

Sprawami doktorantów zajmuje się dr inż. Sławomir Łapiński – rzecznik.doktoranci@pw.edu.pl