O nas

Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej reprezentuje ogół studentów studiów III stopnia realizowanych na Politechnice Warszawskiej. Głównym celem Rady jest wspieranie, organizacja, oraz realizacja wszelkich inicjatyw mających:

  • wprowadzać stałe pozytywne zmiany w sytuacji doktorantów
  • gwarantować poszanowanie praw doktorantów
  • propagować działalność naukową i kulturalną doktorantów
  • reprezentować interesy doktorantów wobec Władz Uczelni oraz innych organizacji
  • organizować pomoc i współpracę koleżeńską jak również integrację środowiska doktoranckiego

Jeżeli któryś bądź wszystkie z wymienionych obszarów działania są Ci bliskie i chciałbyś, bądź chciałabyś wziąć aktywny udział w ich realizacji zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami Rady Doktorantów lub Twojej Rady Wydziałowej na pewno znajdzie się projekt który Cię zainteresuje a może masz pomysł na nowe projekty serdecznie zapraszamy.