Zajęcia dydaktyczne

Harmonogram seminariów doktoranckich

Seminarium doktorackie

Lista przedmiotów uruchomionych oraz nieuruchomionych po I turze zapisów

Sylabusy zajęć oferowanych doktorantom na semestr 2022Z

Harmonogram rejestracji na przedmioty Szkoły Doktorskiej PW na semestr zimowy 2022/23

 

Seminarium doktoranckie

Doktoranci zamierzający uczestniczyć w seminarium muszą zapisać się na przedmiot „Seminarium doktoranckie”.
Osoby, które planują wygłoszenie referatu wybierają grupy od 1 do 34 w zależności od tematyki planowanego własnego wystąpienia.
Osoby, które zamierzają uczestniczyć w seminarium bez wygłoszenia referatu mają obowiązek zapisania się do grupy nr 100 (Słuchacze).

 

Zapisy odbędą się od 15.10.22 o godz. 12.00 do 23.10.2022 do godz. 23.59.

 
Po zakończeniu zapisów otrzymają Państwo informację od prowadzącego grupy dotyczące szczegółów organizacyjnych seminarium.

 

UWAGA: Grupy seminaryjne poniżej 6 doktorantów nie zostaną uruchomione. Osoby, które znalazły się w grupie nieuruchomionej będą mogli dołączyć do innej grupy.

 

 Zapraszamy na przedmioty z oferty Centrum Studiów Zaawansowanych:

 

 

Ze względu na duże zainteresowanie przedmiotami z obszaru „Warsztat Badacza” w II turze rekrutacji zostaną uruchomione kolejne grupy z przedmiotów:

  • „Practical Issues of Management in Science and Business” (dodatkowo: 1 grupa)
  • „Wystąpienia publiczne” ( dodatkowo: 1 grupa)
  • „Obrazowanie danych w pracach naukowych i prezentacjach” (dodatkowo: 2 grupy)
  • „Prezentowanie wyników prac badawczych” (dodatkowo: 1 grupa).

Terminy i miejsce odbywania zajęć zostaną przypisane do konkretnych grup w systemie USOS.

 

 Zgodnie z Programem Kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej „Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych” (w wersji polskiej lub angielskiej) jest przedmiotem obowiązkowym, który należy zrealizować na pierwszym roku kształcenia. Przedmiot ten obejmuje: 10h wykładu, 2*10h warsztatu/projektu, 15h współprowadzenia zajęć.

 

   Podczas I tury rejestracji na przedmioty osoby, które wykażą chęć realizacji tego przedmiotu muszą wybrać i zapisać się w systemie USOS (wersja polska lub angielska).

   Rekrutacja na wykład oraz konkretne warsztaty/projekty rozpocznie się 10.10.2022 o godz. 20:00 i zakończy 13.10.2022 o godz. 23:59 w systemie USOS.

 

   W systemie USOS zostanie stworzona oddzielna rekrutacja na wykład oraz warsztaty/projekty z przedmiotu „Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych” (w wersji polskiej i angielskiej). W tej rekrutacji każdy z Doktorantów będzie mógł zarejestrować się tylko na 3 zajęcia (wykład + 2 warsztaty/projekty z kilku proponowanych). Rejestracja będzie widoczna tylko dla Doktorantów, którzy zarejestrowali się na przedmiot: „Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych” o kodzie: 4606-PW-0000000-0083 lub „Methodology of teaching” o kodzie: 4606-EW-0000000-0084.

 

   Jako, że wykład oraz warsztaty/projekty są częścią przedmiotu „Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych” lub „Methodology of teaching” nie będzie możliwości ich podpięcia. Po zakończeniu realizacji wykładu oraz wszystkich projektów/warsztatów podział na poszczególne warsztaty/projekty zostanie ukryty. Zaliczenia będą przypisane do przedmiotów „Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych” oraz „Methodology of teaching”.