Sprawy doktorantów

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej jest organem samorządu, który chroni i reprezentuje interesy doktorantów Szkoły Doktorskiej wobec władz Szkoły Doktorskiej, reprezentowanych w Szkole Doktorskiej Wydziałów oraz Rady Doktorantów PW. Rada liczy od 3 do 6 członków wybieranych przez doktorantów Szkoły Doktorskiej.

 

Skład samorządu Szkoły Doktorskiej Nr 2:

mgr inż. Kacper Skarżyński – przewodniczący

mgr inż. Natalia Branecka

mgr inż. Piotr Falkowski

  

Kontakt:

rdsd2@pw.edu.pl

 

Wszystkie uwagi i propozycje doktorantów prosimy przesyłać na adres mailowy, lub poprzez kontakt bezpośredni przy pomocy platformy teams albo grupy na portalu facebook - https://www.facebook.com/groups/620141135181858/ .