Współpraca i oferty pracy

Oferta zatrudnienia

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa, Instytut Technki Cieplnej – Zakład Racjonalnego Użytkowania Energii – planuje zatrudnić dwie osoby w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku asystenta (badawczo- dydaktycznym).

Możliwe są również inne formy zatrudnienia.

Tematyka prowadzonych zajęć (także w języku angielskim) – wykłady, ćwiczenia, projekty, laboratoria, prace przejściowe – w zakresie  podstaw elektroniki, techniki mikroprocesorowej.  Zaangażowanie w rozwój bazy laboratoryjnej.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt pod numerem (22)234 5167, lub przesłanie CV na adres:  Ewa.Stefaniak@pw.edu.pl 

Kierownik Zakładu Racjonalnego Użytkowania Energii, Prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski