Seminarium: "Green, technological, and social transformations of organisations and economies”

Seminarium: "Green, technological, and social transformations of organisations and economies”

W imieniu Prorektora ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Bogusławy Drelich-Skulskiej i Dziekana Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Czesława Zająca mamy przyjemność zaprosić doktorantów do udziału w kolejnym spotkaniu w cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich,

które odbędzie się on-line na platformie Teams w dniu 22 marca 2023 roku o godz. 16.00

 

Tematyka seminarium: "Green, technological, and social transformations of organisations and economies”.

 

Uprzejmie prosimy zainteresowane osoby o wypełnienie formularza znajdującego się poniżej do 20 marca 2023 roku.    

 

Link do rejestracji: https://forms.office.com/r/E8ehfbDeFE