Zajęcia dydaktyczne

Lista przedmiotów uruchomionych oraz nieuruchomionych po I turze zapisów (2023L)

Zestawienie informacji o przedmiotach oferowanych przez Szkołę Doktorską w sem. 2023L

Harmonogram rejestracji na przedmioty Szkoły Doktorskiej PW na semestr letni 2022/23

Sylabusy zajęć oferowanych doktorantom na semestr 2023L

Seminarium doktoranckie - harmonogram

 

Tech-Athon 2023

 

Seminarium doktoranckie

Doktoranci zamierzający uczestniczyć w seminarium muszą zapisać się na przedmiot „Seminarium doktoranckie”.
Osoby, które planują wygłoszenie referatu wybierają grupy od 1 do 7 w zależności od tematyki planowanego własnego wystąpienia.
Osoby, które zamierzają uczestniczyć w seminarium bez wygłoszenia referatu mają obowiązek zapisania się do grupy nr 100 (Słuchacze).

 
Po zakończeniu zapisów otrzymają Państwo informację od prowadzącego grupy dotyczące szczegółów organizacyjnych seminarium.

Temat Język Prowadzący Termin
Budynek, infrastruktura, środowisko PL Prof. Karwowska Ewa (orientacyjnie) 24.03; 31.03; 14.04; 21.04
Challenges in the fight against pathogens – monitoring and avoiding of spreading, development of antimicrobial compounds and materials, diagnostic tools ENG Dr hab. Jolanta Mierzejewska, prof. ucz. poniedziałek godz. 8:15-10:00
Electronics and digital technologies ENG Prof. Ganzha Maria

środa - 12-14 lub 14-16

Ewentualnie czwartek - 10-12

Mechatronic systems ENG Prof. Jakubowska Małgorzata środy
godz. 16.15-18.00.
Modern problems in chemistry, physics and materials engineering ENG Prof. Parzuchowski czwartek o 11.15-14
Współczesne wyzwania zarządzania PL Dr hab. Agnieszka Skala wtorki:
21 marca godz. 16-19
18 kwietnia godz 16-19
30 maja godz 16-19
Wyzwania środowiskowe w kulturze cyfrowej PL Prof. Kacprzak Małgorzata wtorek, godz.18

UWAGA: Grupy seminaryjne poniżej 6 doktorantów nie zostaną uruchomione. Osoby, które znalazły się w grupie nieuruchomionej będą mogli dołączyć do innej grupy.

 

" Każdy doktorant zobowiązany jest do wygłoszenia minimum dwóch prezentacji w ciągu 4 lat kształcenia w SD niezależnie od realizowanego programu kształcenia."

 

 Zapraszamy na przedmioty z oferty Centrum Studiów Zaawansowanych:

Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych

    Zgodnie z Programem Kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej „Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych” (w wersji polskiej lub angielskiej) jest przedmiotem obowiązkowym, który należy zrealizować na pierwszym roku kształcenia. Przedmiot ten obejmuje: 10h wykładu, 2*10h warsztatu/projektu, 15h współprowadzenia zajęć.  

   

    Podczas I tury rejestracji będzie możliwość zapisania się na przedmiot  Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych” o kodzie: 4606-PW-0000000-0083 lub „Methodology of teaching” o kodzie: 4606-EW-0000000-0084.  

 

    W celu dokończenia zapisów na przedmiot, w II turze rekrutacji należy wybrać na wykład oraz konkretne warsztaty/projekty.  

 

    II tura rejestracji rozpocznie się 27.02.2023 o godz. 18:00 i zakończy 2.03.2025 o godz. 23:59 w systemie USOS.  

   

 

    W systemie USOS zostanie stworzona oddzielna rekrutacja na wykład oraz warsztaty/projekty z przedmiotu „Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych” (w wersji polskiej i angielskiej). W tej rekrutacji każdy z Doktorantów będzie mógł zarejestrować się tylko na 3 zajęcia (wykład + 2 warsztaty/projekty z kilku proponowanych). Rejestracja będzie widoczna tylko dla Doktorantów, którzy zarejestrowali się na przedmiot: „Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych” o kodzie: 4606-PW-0000000-0083 lub „Methodology of teaching” o kodzie: 4606-EW-0000000-0084.  

   

    Jako, że wykład oraz warsztaty/projekty są częścią przedmiotu „Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych” lub „Methodology of teaching” nie będzie możliwości ich podpięcia. Po zakończeniu realizacji wykładu oraz wszystkich projektów/warsztatów podział na poszczególne warsztaty/projekty zostanie ukryty. Zaliczenia będą przypisane do przedmiotów „Metodologia prowadzenia zajęć dydaktycznych” oraz „Methodology of teaching”.