SEED (NAWA STER)

Program „NAWA-STER Umiędzynarodowienie Szkół Doktorskich” to finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej program systemowego  wsparcia umiędzynarodowienia szkół doktorskich. https://nawa.gov.pl/instytucje/ster-umiedzynarodowienie-szkol-doktorskich

W 2020 roku Politechnika Warszawska zdobyła 7 miejsce w konkursie wniosków (na około 30 startujących) i tym samym zapewniła sobie finansowanie projektu.

Zgłoszony przez nas wniosek ma nazwę SEED – Smart Education for Engineering Doctors. W ciągu trzech lat, to znaczy do końca 2023 roku, zapewnimy naszym doktorantom ze szkół doktorskich dodatkowe wsparcie finansowe i merytoryczne.

Główne zadania projektu to:

  • Rekrutacja większej liczby doktorantów z zagranicy – organizowanie wirtualnych dni otwartych dla kandydatów zagranicznych, przygotowanie odpowiednich informacji o naszych szkołach doktorskich, Politechnice, Warszawie i Polsce
  • Stypendia dla najlepszych doktorantów zagranicznych oraz polskich posiadających zagranicznego promotora. Stypendia te przyznawane będą na drodze konkursowej. Są to dodatkowe środki, niezależne od normalnych stypendiów, przyznawane po zatwierdzeniu indywidualnego planu badawczego.
  • Finansowanie długoterminowych staży zagranicznych doktorantów. Przewidujemy w sumie przyznanie 2 stypendiów 10 miesięcznych; 2 sześciomiesięcznych oraz 15 trzymiesięcznych. Stypendia na staże przyznawane będą także na drodze konkursowej. Korzystne finansowanie uzyskać można w formie stypendiów na pokrycie kosztów pobytu oraz dojazdu.
  • Dodatkowe zajęcia w języku angielskim dla doktorantów. Sfinansowane zostanie przygotowanie zajęć zarówno przez polskich, jak i zagranicznych nauczycieli akademickich. Oferta ta pozwoli na poszerzenie liczby zajęć w języku angielskim. Zwłaszcza interesujące mogą być, przygotowywane na rok 2022 i 2023 warsztaty, w których udział wezmą doktoranci z naszych szkół doktorskich, jak i z zagranicznych ośrodków.
  • Organizacja szkół letnich. W miesiącach letnich (prawdopodobnie w lipcu) 2022 i 2023 planujemy organizację szkół letnich trwających około tygodnia. Wezmą w nich udział nie tylko słuchacze szkół doktorskich z Politechniki, ale chcemy zaprosić doktorantów z ośrodków zagranicznych, co pozwoli na nawiązanie kontaktów międzynarodowych.
  • Nawiązanie współpracy z ośrodkami zagranicznymi w celu organizacji wspólnych doktoratów. Realizacja doktoratu częściowo w PW a częściowo w ośrodku zagranicznym owocuje otrzymaniem stopnia doktora obu tych uczelni, co niewątpliwie rozszerza możliwości późniejszej działalności naukowej.

Od strony formalnej projekt prowadzony jest przez Dział Obsługi Doktorantów PW.

Wszelką korespondencję prosimy kierować na specjalny adres mailowy projektu: seed.mail@pw.edu.pl

Każdy uczestnik projektu zobowiązany jest to dostarczenia Oświadczenia Uczestnika Projektu dotyczącego danych osobowych do Działu Obsługi Doktorantów.