Komisja Nauki

Komisja nauki jest stałą komisją Rady Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Do zadań Komisji nauki należy:

  1. nadzorowanie wyznaczania i zmiany promotorów;
  2. opiniowanie i zatwierdzanie indywidualnych planów badawczych (IPB) po 2 semestrze oraz ich ewentualnych zmian;
  3. ocena realizacji IPB przez doktorantów;
  4. zgłaszanie propozycji zmian w sposobie przeprowadzania oceny śródokresowej;
  5. zgłaszanie propozycji harmonogramu przeprowadzania oceny śródokresowej;
  6. wyznaczanie składu poszczególnych Komisji Oceny Śródokresowej (KOŚ);
  7. nadzorowanie przebiegu przeprowadzania oceny śródokresowej;
  8. wykonywanie  innych  zadań  wskazanych  przez przewodniczącego Rady lub przewodniczącego Komisji nauki.

Członkami Komisji nauki są przedstawiciele wszystkich dyscyplin prowadzących kształcenie w Szkole Doktorskiej PW oraz przedstawiciele doktorantów wskazani przez Radę Doktorantów. Aktualny stan Komisji Nauki:

Lp. Dyscyplina naukowa Przedstawiciel RND
1 Przewodnicząca dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni
2 Architektura i Urbanistyka dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki
3 Automatyka, Elektronika, Elektro-technika i Technologie Kosmiczne prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński
4 Informatyka Techniczna i Telekomunikacja dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni
5 Inżynieria Biomedyczna dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni
6 Inżynieria Chemiczna dr hab. inż. Maciej Szwast, prof. uczelni
7 Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport dr hab. inż. Jan Król, prof. uczelni
8 Inżynieria Materiałowa prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
9 Inżynieria Mechaniczna dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. uczelni
10 Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
11 Matematyka prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
12 Nauki Chemiczne dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. uczelni
13 Nauki Fizyczne prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk
14 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni