Wyszukiwarka promotorów

Jedną z pierwszych rzeczy, jakie musisz zrobić,  i to jeszcze przed przyjęciem do Szkoły jest znalezienie sobie kandydata na Twojego Promotora.

Jeśli nie jesteś jeszcze z nikim umówiony, lub nikogo na Politechnice nie znasz, możesz użyć do tego naszej wyszukiwarki promotorów.

Pamiętaj, że promotorem może być każdy pracownik Politechniki Warszawskiej posiadający stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Są tylko dwa ograniczenia:

  • Musi reprezentować dyscyplinę naukową, w której chcesz realizować doktorat.
  • Liczba doktorantów ze Szkoły Doktorskiej, na którymi sprawuje opiekę jako promotor nie może przekraczać limitów określonych w Regulaminie Szkoły (8, w tym 5 finansowanych z subwencji).

Wszystkie niezbędne informacje znajdziesz w wyszukiwarce promotorów.

 

Jeśli chciałbyś zapoznać się dokładniej z dorobkiem naukowym Twojego kandydata, możesz zajrzeć do repozytorium PW, gdzie znajdziesz wiele innych, użytecznych danych.