Aktualności

Zaproszenie na konferencję Symkom.

Zaproszenie na konferencję Symkom

25 listopada 2022 r odbędzie się coroczne spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS.

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie EKOinnowatorzy

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie EKOinnowatorzy

EKOinnowatorzy 2022 to już 4. edycja ogólnopolskiego konkursu kierowanego do środowiska akademickiego, którego celem jest wyłonienie kół naukowych, studentów oraz doktorantów wyróżniających się w działalności naukowej i organizacyjnej o charakterze proekologicznym.

 

Na zgłoszenia organizatorzy oczekują do 30 listopada 2022 r.

BioLAB 2023-24 Program

Ogłoszenie BioLAB 2023-24 Program

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i studentki, również studiów doktoranckich, nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych i medycznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2023-24.

Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2023 r.

Informacje dotyczące rejestracji na seminarium doktoranckie w sem. 2022Z

W związku z trwającą rejestracją na seminarium doktoranckie kończącą się 23.10.2022 o godz. 23.59.

 

Uprzejmie przypominamy, że:

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW na semestr letni 2022/2023

Informujemy, że 12 grudnia 2022 r. rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK www.irk.pw.edu.pl.  

Stypendium pod choinkę

To wyjątkowe wyróżnienie dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają sukcesy (naukowe, sportowe, artystyczne, inne), uczestniczą w projektach i wydarzeniach promujących naszą Uczelnię, popularyzują naukę, angażują się w akcje społeczne i działalność charytatywną. W ten sposób chcemy docenić wkład tych osób w budowanie wizerunku PW.

Konsultacje dla doktorantów Szkół Doktorskich

Od dnia 22 września 2022 r. rozpoczynają się konsultacje dla doktorantów Szkół Doktorskich, będą odbywały się cotygodniowo w czwartki, w formie stacjonarnej w godzinach 11.00 – 12.00,  w Pałacyku Rektorskim, ul. Koszykowa 80, pok. nr 8 (II piętro).

Dział Obsługi Doktorantów - godziny otwarcia

Zgodnie z Decyzją nr 95/2022 Kanclerza PW  z dnia 24 sierpnia 2022 r. informujemy, że od dnia 24 sierpnia do dnia 26 sierpnia 2022 Dział Obsługi Doktorantów jest czynny  w godz. od 8.00 do 14.00.

Stanowisko magistrant oraz doktorant w projekcie IDUB PW LAB-TECH of Excellence

Stanowisko magistrant oraz doktorant w projekcie IDUB PW LAB-TECH of Excellence pt. “Nowe podejście do modelowania komputerowego procesów obecnych na interfejsach stałych elektrolitów.”

Dział Obsługi Doktorantów - godziny otwarcia

Zgodnie z Decyzją nr 62/2022 kanclerza PW  z dnia 27 czerwca 2022 r. informujemy, że od dnia 27 czerwca do dnia 1 lipca 2022 Dział Obsługi Doktorantów jest czynny  w godz. od 8.00 do 14.00.

Dodatkowa rekrutacja do Szkół Doktorskich dla obywateli Ukrainy w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 1, 2, 3, 4 i 5 na rok akademicki 2021/2022, stanowiących załącznik nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały nr 123/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji w szkołach doktorskich w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2021/2022, Szkoły Doktorskie Politechniki Warszawskiej ogłaszają dodatkową rekrutację w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” w następujących dyscyplinach:

Mobility PW II

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 13 czerwca 2022 r. został otwarty II konkurs w ramach programu Mobility PW.  Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją Rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Doktorat wdrożeniowy

Politechnika Warszawska rozpoczyna nabór zgłoszeń na VI edycję programu doktorat wdrożeniowy

Informacje ogólne o programie

Program „Doktorat wdrożeniowy” ustanowiony został komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Minister Edukacji i Nauki) z dn. 29.05.2019.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2021/2022

W dniu 10 lutego 2022 r. o godzinie 19.00 zostanie uruchomiona w systemie USOS https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default rejestracja na przedmioty. Rejestracja potrwa do 20 lutego 2022 r. do godziny 23.59.

Listy przyjętych do Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Osoby znajdujące się na listach przyjętych w najbliższych dniach otrzymają z Działu Obsługi Doktorantów informacje dotyczące logowania w systemie USOSweb, dokumentów związanych ze stypendium oraz ubezpieczeniem, zapisów na zajęcia, a także dostarczania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

Wszystkim osobom przyjętym gratulujemy oraz prosimy o regularne sprawdzanie skrzynki pocztowej. 

Listy rankingowe kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin

Informujemy, że lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin została opublikowana na stronie Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej.

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr letni roku akad. 2021/2022.

Rekrutacja

Szkoły Doktorskie Politechniki Warszawskiej liczą już ponad 500 doktorantów i oferują kształcenie w 13 różnych dyscyplinach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dedykowaną kandydatom oraz do wzięcia udziału w szóstej już rekrutacji, która rozpocznie się 5 stycznia 2022 i będzie trwała do 17 stycznia 2022.

 

Szczegóły dostępne pod linkiem: https://sd.pw.edu.pl/Dzial-Obslugi-Doktorantow/Szkoly-doktorskie/Rekrutacja

Zapraszamy!

Badanie potrzeb doktorantów

Przypominamy o realizowanym badaniu dla doktorantów dotyczącym wspierania rozwoju naukowego w środowisku międzynarodowym

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr zimowy roku akad. 2021/2022.

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać za pośrednictwem systemu IRK: irk.pw.edu.pl
w terminie:

od 01.07.2021 (godz. 0.00) do 15.08.2021 (godz. 12.00).

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr zimowy 2021/2022

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest zarejestrowanie się w systemie IRK, a następnie złożenie wymienionych poniżej dokumentów:

Ocena śródokresowa

Ocena śródokresowa doktorantów jest to nowa procedura wprowadzona Ustawą PSWiN mająca na celu ocenę realizacji postępów doktoranta zgodnie z indywidualnym planem badawczym. Ocena śródokresowa jest procesem wieloetapowym, który odbywa się na przełomie IV i V sem. kształcenia w Szkole Doktorskiej. Do pierwszej oceny przystępuje właśnie 135 doktorantów, którzy przyjęci byli do Szkół Doktorskich PW w sem. zimowym roku akad. 2019/2020.

Doktorat wdrożeniowy

Politechnika Warszawska rozpoczyna nabór zgłoszeń do V edycji programu Doktorat wdrożeniowy na rok akademicki 2021/2022.