Aktualności

Doktorat wdrożeniowy

Politechnika Warszawska rozpoczyna nabór zgłoszeń na VI edycję programu doktorat wdrożeniowy

Informacje ogólne o programie

Program „Doktorat wdrożeniowy” ustanowiony został komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Minister Edukacji i Nauki) z dn. 29.05.2019.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2021/2022

W dniu 10 lutego 2022 r. o godzinie 19.00 zostanie uruchomiona w systemie USOS https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default rejestracja na przedmioty. Rejestracja potrwa do 20 lutego 2022 r. do godziny 23.59.

Listy przyjętych do Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Osoby znajdujące się na listach przyjętych w najbliższych dniach otrzymają z Działu Obsługi Doktorantów informacje dotyczące logowania w systemie USOSweb, dokumentów związanych ze stypendium oraz ubezpieczeniem, zapisów na zajęcia, a także dostarczania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

Wszystkim osobom przyjętym gratulujemy oraz prosimy o regularne sprawdzanie skrzynki pocztowej. 

Listy rankingowe kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin

Informujemy, że lista kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin została opublikowana na stronie Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej.

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr letni roku akad. 2021/2022.

Rekrutacja

Szkoły Doktorskie Politechniki Warszawskiej liczą już ponad 500 doktorantów i oferują kształcenie w 13 różnych dyscyplinach. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą dedykowaną kandydatom oraz do wzięcia udziału w szóstej już rekrutacji, która rozpocznie się 5 stycznia 2022 i będzie trwała do 17 stycznia 2022.

 

Szczegóły dostępne pod linkiem: https://sd.pw.edu.pl/Dzial-Obslugi-Doktorantow/Szkoly-doktorskie/Rekrutacja

Zapraszamy!

Badanie potrzeb doktorantów

Przypominamy o realizowanym badaniu dla doktorantów dotyczącym wspierania rozwoju naukowego w środowisku międzynarodowym

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr zimowy roku akad. 2021/2022.

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać za pośrednictwem systemu IRK: irk.pw.edu.pl
w terminie:

od 01.07.2021 (godz. 0.00) do 15.08.2021 (godz. 12.00).

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr zimowy 2021/2022

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW na semestr zimowy roku akademickiego 2021/2022 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest zarejestrowanie się w systemie IRK, a następnie złożenie wymienionych poniżej dokumentów:

Ocena śródokresowa

Ocena śródokresowa doktorantów jest to nowa procedura wprowadzona Ustawą PSWiN mająca na celu ocenę realizacji postępów doktoranta zgodnie z indywidualnym planem badawczym. Ocena śródokresowa jest procesem wieloetapowym, który odbywa się na przełomie IV i V sem. kształcenia w Szkole Doktorskiej. Do pierwszej oceny przystępuje właśnie 135 doktorantów, którzy przyjęci byli do Szkół Doktorskich PW w sem. zimowym roku akad. 2019/2020.

Doktorat wdrożeniowy

Politechnika Warszawska rozpoczyna nabór zgłoszeń do V edycji programu Doktorat wdrożeniowy na rok akademicki 2021/2022.