Studia doktoranckie

Studia doktoranckie – studia III stopnia  rozpoczęte przed rokiem akademickim 2019/2020 prowadzone są  na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do 31 grudnia 2023 r. 

Podstawa prawna:  

 

W Politechnice Warszawskiej studia doktoranckie – studia III stopnia są prowadzone na następujących Wydziałach, na których odbywa się także podstawowa obsługa doktorantów:

Wydział Architektury www.arch.pw.edu.pl/Studia/Studia-III-stopnia

Kierownik Studiów Doktoranckich: prof. dr hab. inż. Arch. Krystyna Solarek

Obsługa administracyjna: Dorota Lewandowska dorota.lewandowska@pw.edu.pl

tel. + 48 22 234 5565, 

Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku www.pw.plock.pl/Studenci/Doktoranci

Kierownik Studiów Doktoranckich: dr hab. Ewa Kasprzycka,

Obsługa administracyjna: Dorota Chudzicka Dorota.Chudzicka@pw.edu.pl

tel. + 48 24 367 2223, 

Wydział Chemiczny  www.doktoranci.ch.pw.edu.pl

Kierownik Studiów Doktoranckich: dr hab. inż. Aldona Zalewska, prof. uczelni

Obsługa administracyjna: Magda Szymańska magda.szymanska@ch.pw.edu.pl

tel. + 48 22 234 7574, 

Wydział Elektryczny / www.ee.pw.edu.pl/studia/studia-doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich: dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni

Obsługa administracyjna: Anna Chrzanowicz anna.chrzanowicz@ee.pw.edu.pl

tel. + 48 22 234 1532, 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych  www.elka.pw.edu.pl/Studia/Informacje-o-studiach/Studia-doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich: dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni

Obsługa administracyjna: Anna Bednarek  anna.bednarek@pw.edu.pl

tel. +48 22 234 5349, 

Wydział Fizyki  

https://www.fizyka.pw.edu.pl/Studia2/Studia-III-stopnia/Aktualnosci/Warsztaty-XFEL-for-beginners

Kierownik Studiów Doktoranckich: prof. dr hab. Jerzy Garbarczyk,

Obsługa administracyjna: Martyna Galanciak martyna.galanciak@pw.edu.pl

tel. + 48 22 234 7267, 

Wydział Geodezji i Kartografii  www.gik.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Studia-Doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich: prof. dr hab. inż. Katarzyna Sobolewska-Mikulska

Obsługa administracyjna: Czesława Cherka czeslawa.cherka@pw.edu.pl

tel. + 48 22 234 7369, 

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej www.ichip.pw.edu.pl/pl/content/studia-iii-stopnia-0

Kierownik Studiów Doktoranckich: Prof. dr hab. inż.  Paweł Gierycz

Obsługa administracyjna: Anna Lewczuk Anna.Lewczuk@pw.edu.pl

tel. + 48 22 234 6453, 

Wydział Inżynierii Lądowej www.il.pw.edu.pl/iii-stopnia-doktoranckie/

Kierownik Studiów Doktoranckich: prof. dr hab. inż. Artur Zbiciak

Obsługa administracyjna: Teresa  Banasiak t.banasiak@il.pw.edu.pl

tel. + 48 22 234 5670, 

Wydział Inżynierii Materiałowej www.wim.pw.edu.pl/Studenci/Studia-doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich:  prof. dr hab. inż. Halina Garbacz

Obsługa administracyjna: Tatiana Erenc-Sędziak Tatiana.Erenc@pw.edu.pl

tel. + 48 022 234 8735, 

Wydział Inżynierii Produkcji www.wip.pw.edu.pl/poligrafia/Studenci2/Studia-Doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich: dr hab. inż. Adam Rogowski,

Obsługa administracyjna: Anna Kamińska anna.kaminska1@pw.edu.pl

tel. + 48 022 234 8552, 

Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska www.is.pw.edu.pl/studia-doktoranckie/

Kierownik Studiów Doktoranckich: prof. dr hab. Ewa Karwowska

Obsługa administracyjna: Monika Nesterowicz  biuro.dziekana.wibhis@pw.edu.pl

tel. + 48 022 234 7489, 

 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych www.ww2.mini.pw.edu.pl/studia/doktoranckie/

Kierownik Studiów Doktoranckich: prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński

Obsługa administracyjna: Barbara Mikulska-Rola sekretariat.naukowy@mini.pw.edu.pl

tel. + 48 022 234 7295, 

Wydział Mechatroniki www.mchtr.pw.edu.pl/Spolecznosc/Studenci-i-doktoranci

Kierownik Studiów Doktoranckich: prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska

Obsługa administracyjna: Joanna Rutkowska j.rutkowska@mchtr.pw.edu.pl

tel. + 48 22 234 8567, 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa www.meil.pw.edu.pl/MEiL/Studia/Studia-doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich: prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk

Obsługa administracyjna: Justyna Misiejuk Justyna.Misiejuk@pw.edu.pl 

tel. + 48 22 234 5247, 

Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych www.mechatronika.simr.pw.edu.pl/Strona-glowna-wydzialu-SiMR/Studia/Studia-doktoranckie/Informacje-ogolne

Kierownik Studiów Doktoranckich: dr hab. inż. Szymon Gontarz, prof. uczelni

Obsługa administracyjna: Monika Wiczuk dziekan.simr@pw.edu.pl

tel. + 48 22 234 8430, 

Wydział Transportu www.wt.pw.edu.pl/Studenci/Doktoranci

Kierownik Studiów Doktoranckich: dr hab. inż. Adam Rosiński, prof. uczelni

Obsługa administracyjna: Ewa Bieńko ewa.bienko@pw.edu.pl

tel. + 48 22 234 7364, 

Wydział Zarządzania www.wz.pw.edu.pl/Doktorant/Studia-doktoranckie

Kierownik Studiów Doktoranckich: dr hab. inż. Tadeusz Waściński, prof. uczelni

Obsługa administracyjna: Marika Międzybrodzka Maria.Miedzybrodzka@pw.edu.pl

tel. + 48 22 234 8432,

Nadanie stopnia doktora

W przypadku osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020 i ubiegają się o nadanie stopnia dok­tora na nowych zasadach, postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora wszczyna złożenie wniosku o wyznaczenie promotora lub promotorów.