Aktualności

Listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej w semestrze letnim roku akad. 2022/2023

Listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

W dniu 3 lutego 2023 r. na stronie Szkoły Doktorskiej https://sd.pw.edu.pl/Szkola-Doktorska-PW/Rekrutacja2 opublikowane zostały listy kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.

Listy rankingowe kandydatów w poszczególnych dyscyplinach – rekrutacja na semestr letni 2022/2023

UWAGA! Listy rankingowe nie są listami osób przyjętych.

Harmonogram przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej PW w sem. zimowym roku akad. 2022/2023

Ocena śródokresowa doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej w semestrze zimowym roku akademickiego 2022/2023

Zarządzenie nr 77/2022 Rektora PW z dnia 21/12/2022

Informacja o wstrzymaniu rekrutacji do Szkoły Doktorskiej w dyscyplinach: Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika oraz Inżynieria Lądowa i Transport

Szanowni Kandydaci do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej

   W związku z ukazaniem się nowego Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 października 2022 w sprawie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych (Dz.U. 2022 poz. 2202), a także dokonanej na prośbę PW interpretacji Rady Doskonałości Naukowej z dnia 9 grudnia 2022 (DRKNK.432.95.2022),

ENHANCE Language Tandem Project

ENHANCE Language Tandem Project

We would like to invite you to join the ENHANCE Language Tandem Project

Zaproszenie na VII Międzynarodowe Seminarium Doktoranckie.

Zaproszenie na VII Międzynarodowe Seminarium Doktoranckie

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu organizuje kolejne z cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich, które odbędzie się on-line na platformie Teams w dniu 30 listopada 2022 roku o godz. 16.00.    

Zaproszenie na konferencję Symkom.

Zaproszenie na konferencję Symkom

25 listopada 2022 r odbędzie się coroczne spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS.

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie EKOinnowatorzy

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie EKOinnowatorzy

EKOinnowatorzy 2022 to już 4. edycja ogólnopolskiego konkursu kierowanego do środowiska akademickiego, którego celem jest wyłonienie kół naukowych, studentów oraz doktorantów wyróżniających się w działalności naukowej i organizacyjnej o charakterze proekologicznym.

 

Na zgłoszenia organizatorzy oczekują do 30 listopada 2022 r.

Konferencja NWDPN XII Edycja

Zapraszamy Doktorantów, Asystentów przed i po otwarciu przewodu doktorskiego oraz Doktorów maksymalnie 6 lat po obronie, a także Studentów pasjonujących się nauką.

Konkurs Mobility PW III

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 18 października 2022 r. został otwarty III konkurs w ramach programu Mobility PW. Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu NCN OPUS-17

Tytuł projektu: Transmisja optyczna z wykorzystaniem modulacji o co najmniej stuprocentowej wydajności pasmowej

Informacje dotyczące rejestracji na seminarium doktoranckie w sem. 2022Z

W związku z trwającą rejestracją na seminarium doktoranckie kończącą się 23.10.2022 o godz. 23.59.

 

Uprzejmie przypominamy, że:

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW na semestr letni 2022/2023

Informujemy, że 12 grudnia 2022 r. (godz. 00.00)  rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK www.irk.pw.edu.pl. System IRK otwarty będzie do 8 stycznia 2023 roku (godz. 23.59).

online course: Smart Power Grids

We would like to invite you to sign up for the Smart Power Grids course conducted by a visiting professor - dr Sertac Bayhan from Hamad Bin I<halifa University. The course will be held remotely.

online course: Harmonics in Power Electronics and Power Systems

We would like to invite you to sign up for the Harmonics in Power Electronics and Power Systems course held by a visiting professor - dr Lukasz Kocewiak who is an R&D manager at Ørsted Wind Power, focused on ensuring the technology and competencies necessary to develop the electrical infrastructure of systems that are the backbone of offshore wind power plants and their grid connection systems.

Konsultacje dla doktorantów Szkół Doktorskich

Od dnia 22 września 2022 r. rozpoczynają się konsultacje dla doktorantów Szkół Doktorskich, będą odbywały się cotygodniowo w czwartki, w formie stacjonarnej w godzinach 11.00 – 12.00,  w Pałacyku Rektorskim, ul. Koszykowa 80, pok. nr 8 (II piętro).

Konkurs na stypendium naukowe dla doktoranta w ramach projektu NCN OPUS 22

Tytuł projektu: Rozwój algorytmów mionowego układu wyzwalania detektora Compact Muon Solenoid do fazy wysokiej świetlności Wielkiego Zderzacza Hadronów

Przedłużenie legitymacji doktoranckiej dla uczestników Szkół Doktorskich

Student z kalendarzem

Informujemy, że od 12 września br. możliwe będzie przedłużenie legitymacji doktoranckiej dla uczestników Szkół Doktorskich.

Open call for the developing joint project between WUT and a foreign university

Warsaw University of Technology (WUT) would like to invite you to take a part in the common projects between WUT and a foreign university.

Open Call for Visiting Professors at Warsaw University of Technology - Invitation Letter

NAWA logo

Dear Academic Teachers,

On behalf of the Warsaw University of Technology, we would like to invite you to present your topic as a Visiting Professor under the Smart Education for Engineering Doctors Project realised within the NAWA-STER Programme - Internationalization of Doctoral Schools.

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW na semestr zimowy 2022/2023

W dniu 14 grudnia 2021 r. została utworzona Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej. Szkoła Doktorska rozpocznie kształcenie doktorantów z dniem 1 października 2022 r. i zastąpi kształcenie w dotychczasowych 5 Szkołach doktorskich. Więcej informacji można znaleźć w zakładce "Szkoła Doktorska PW"