Informacja dla doktorantów podlegających ocenie śródokresowej w semestrze letnim 2021/2022

W związku z restrukturyzacją Szkół Doktorskich, w dniu 1 października 2022 Komisje Oceny Śródokresowej zostaną przemianowane na Komisje Oceniające, natomiast składy Komisji Oceniających, powołanych w poszczególnych Szkołach Doktorskich Politechniki Warszawskiej pozostaną niezmienione.

Prosimy o obserwowanie strony, będziemy na bieżąco aktualizować informacje.

Linki

Uchwały Senatu PW:

  1. Powołanie Dyrektora Szkoły Doktorskie Politechniki Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/d233a94e6f961f185b818efa3a96f7ac.pdf
  2. Powołanie Rady Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/7f488ab6a96d9f375c98a74a4f8edd97.pdf
  3. Zasady organizacji funkcjonowania Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/f212001f85e6c41e723f9650d2babdbe.pdf

Regulamin Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/1aef30b1ec01472a1eeca5a99e6e09b8.pdf

Wniosek o powołanie promotora/promotorów

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/f418d660a604674b022c78e88bf09b81.pdf