Aktualności

Obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. RAFAŁA KOPIASZA

Informujemy, że w dniu 9 maja 2022 roku, o godzinie 13:15 Audytorium Mościckiego w Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej
odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr. inż. Rafała Kopiasza w formie stacjonarnej pt.: 

„SYNTEZA NOWYCH PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH POLIKATIONÓW ORAZ BADANIA ICH AKTYWNOŚCI Z WYKORZYSTANIEM MIKROORGANIZMÓW I LIPOSOMÓW”

Promotor rozprawy: dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. uczelni (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)                     

Recenzenci:               

Dr hab. inż. Emilia Sikorska, prof. uczelni

(Wydział Chemii, Uniwersytet Gdański)  

Prof. dr hab. inż. Kazimiera Wilk

(Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska)

Prof. dr hab. Szczepan Zapotoczny

(Wydział Chemii, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)

Zgodnie z art. 188 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668 z późn. zm.) rozprawa doktorska, streszczenie rozprawy doktorskiej oraz recenzje umieszczone są w BIP Politechniki Warszawskiej.

 https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Nauki-Chemiczne/mgr-inz.-Rafal-Jerzy-Kopiasz

Obrona rozprawy doktorskiej mgr RÓŻY SZATKOWSKIEJ

Informujemy, że w dniu 11 kwietnia 2022 r. o godzinie 15:15 w Audytorium Mościckiego w Gmachu Technologii Chemicznej Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej 

odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej 

mgr RÓŻY SZATKOWSKIEJ 

zatytułowana: 

"The effects of RNA polymerase III activity on carbon metabolism in the Saccharomyces cerevisiae model organism" 

Obrona odbędzie się w formie stacjonarnej.

Promotorem rozprawy jest dr hab. inż. Małgorzata Adamczyk (Wydział Chemiczny PW).

Recenzentami pracy są: Dr hab. Adrianna Skoneczna, Prof. IBB PAN (Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk) oraz Dr hab. Michał Małecki (Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego).

Streszczenie rozprawy oraz recenzje dostępne są na stronie wydziałowej oraz w BIP PW:
http://www.ch.pw.edu.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Obrona-rozprawy-doktorskiej-mgr-Rozy-Szatkowskiej-11.04.2022-r.-godz.-15-15

https://bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-do-30-kwietnia-2019-r/Dyscyplina-nauki-chemiczne-dziedzina-nauk-scislych-i-przyrodniczych/2022/mgr-Roza-Szatkowska

Bezpłatne zajęcia sportowe dla doktorantów PW

Szanowne Doktorantki i Szanowni Doktoranci,

istnieje możliwość uczestnictwa w bezpłatnych zajęciach sportowych prowadzonych przez instruktorów SWFiS PW. Zajęcia odbywają się rano w godzinach 7-8 (joga, pływanie, zdrowe ciało, tai chi) lub popołudniu 17-18.30 (siatkówka i obecnie niedostępna piłka nożna). W nazwie programu jest mowa o pracownikach PW jednak w formularzu zapisów jest do wyboru kategoria "Doktoranci".

W załączeniu szczegółowa oferta zajęć i pomocne linki.

https://www.swfis.pw.edu.pl/Aktualnosci/BEZPLATNE-ZAJECIA-SPORTOWE-DLA-PRACOWNIKOW-PW-wracaja-od-marca-2022

Link do zapisów:

https://ankieta.cziitt.pw.edu.pl/index.php/412882 

Seminarium interdyscyplinarne 24 stycznia 2022 o godz. 15.15

W imieniu prof. dr hab. inż. Elżbiety Malinowskiej, zapraszam na interdyscyplinarne seminarium w semestrze zimowym 2021/2022, podczas którego doktoranci przedstawią swoje prace doktorskie (po ocenie śródsemestralnej) w dyscyplinach nauk chemicznych, inżynierii chemicznej i inżynierii materiałowej.

Seminarium odbędzie się 24 stycznia 2022 o godz. 15.15.

  1. mgr inż. Joanna Baran, promotor: prof. M. Staniszewska, dr M. Milner-Krawczyk
  2. mgr farm. Barbara Owczarek, promotor: dr hab. inż. E. Łukowska-Chojnacka
  3. mgr inż. Iwona Łopianiak, promotor: prof. T. Ciach
  4. mgr inż. Grzegorz Łukaszewicz, promotor: prof. W. Świątnicki

Spotkanie w aplikacji Microsoft TeamsDołącz na komputerze lub w aplikacji dla urządzeń przenośnychKliknij tutaj, aby dołączyć do spotkania

Popularyzacja nauki KRD - ankieta

W imieniu Krajowej Reprezentacji Doktorantów zapraszamy do wypełnienia ankiety dotyczącej popularyzacji nauki w środowisku polskich doktorantów.
Ankieta przeznaczona jest dla wszystkich, nawet tych, którzy z popularyzacją nie mają nic wspólnego!
Jej celem jest zdobycie informacji, które posłużą do analizy stanu wiedzy oraz zaangażowania doktorantów w popularyzację nauki i będzie podstawą dalszych prac odpowiednich grup zespołów KRD.
Ankieta dostępna jest pod adresem: https://forms.gle/TZVsqoax1BskPJSN9
W razie ewentualnych pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu pod adresem mailowym: popularyzacja@krd.edu.pl

Zespół pełnomocnika ds. popularyzacji nauki
Krajowa Reprezentacja Doktorantów

Program BioLAB 2022-2023

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i studentki, również studiów doktoranckich, nauk biologiczno-chemicznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2022-23. Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2022 r.

Program BioLAB umożliwia odbycie rocznego stażu badawczego w laboratorium znajdującym się w jednej z czterech instytucji w USA:
● University of Virginia, Charlottesville
● University of Chicago, Chicago
● University of Texas: Southwestern Medical Center, Dallas
● Oklahoma Medical Research Foundation, Oklahoma City

Formularz zgłoszeniowy i wszystkie potrzebne informacje znajdują się na stronie fulbright.edu.pl/biolab.

Ruszył program Patent PW

Program zakłada wsparcie pracowników PW w składaniu wniosków o ochronę międzynarodową wynalazków. Program finansowany jest z projektu Inicjatywa Doskonałości - Uczelnia Badawcza, który realizowany jest na Politechnice Warszawskiej.

Aby uzyskać wsparcie w ramach programu Patent PW, trzeba będzie wypełnić formularz zgłoszenia ochrony międzynarodowej.

Więcej informacji >>>

Rekrutacja do Szkół Doktorskich

Pobierz plik (pdf, 306,21 kB)

Tematy rozpraw doktorskich - semestr zimowy 2021/2022

Serdecznie zapraszamy do zgłaszania tematów rozpraw doktorskich na semestr zimowy 2021/2022 do Szkoły Doktorskiej nr 1 w następujących dyscyplinach: inżynieria chemiczna, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne lub nauki fizyczne.
Uprzejmie proszę o zgłoszenie poprzez formularz również tematów do programu „Doktorat wdrożeniowy”:

Formularz Zgłoszenie tematu rozprawy doktorskiej [PL]
Formularz Zgłoszenie tematu rozprawy doktorskiej [ENG]

Termin: 14/06/2021 (termin dotyczy zgłaszania tematów z subwencji oraz wprowadzenia tematów zgłoszonych wcześniej do wydziałowych koordynatorów ds. programu „Doktorat wdrożeniowy”)

Przypomnienie §9 Regulaminu Szkoły Doktorskiej nr 1:

  1. „Promotor może sprawować samodzielną opiekę naukową nad nie więcej niż 8 doktorantami w szkołach doktorskich Politechniki Warszawskiej, w tym nie więcej niż nad 5 doktorantami, dla których źródłem finansowania stypendium jest subwencja”
  2. „Funkcję promotora pomocniczego można sprawować nad nie więcej niż 2 doktorantami w szkołach doktorskich Politechniki Warszawskiej”

Ocena śródokresowa dla doktorantów przyjętych do SD1 w październiku 2019 r.

Zarządzenie Rektora dotyczące oceny śródokresowej dla doktorantów przyjętych w październiku 2019.

Uchwały Rady Szkoły Doktorskiej nr 1, która wyznaczyła składy komisji dla doktorantów.

Uchwała_Szkoły_SD1_Komisje (.pdf, 241,53 kB)

Grammarly

Biblioteka Główna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności akademickiej wykupiła roczny dostęp do Grammarly Premium.  
Jest to narzędzie do korekty błędów językowych w tekstach w języku angielskim. Grammarly sprawdza gramatykę, interpunkcję, stylistykę, ortografię.

 

Zgłoszenie w sprawie założenia konta należy przesłać za pośrednictwem formularza rejestracyjnego  (wymagany adres mailowy w domenie @pw.edu.pl). 
Liczba kont jest ograniczona w ramach poszczególnych grup użytkowników.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie Biblioteki Głównej w aktualnościach:

https://bg.pw.edu.pl/index.php/aktualnosci-pl/871-program-grammarly-wersja-premium

Aktualizacja regulaminu pakietu mobilnościowego

Informujemy, że dnia 19 stycznia 2021 ukazała się Decyzja nr 10/2021 JM Rektora Politechniki Warszawskiej zmieniająca Decyzję nr 169/2020 JM Rektora PW w sprawie uruchomienia Programu Mobilności Doktorantów Szkół Doktorskich PW w ramach realizacji w Politechnice Warszawskiej projektu "Incjatywa doskonałości - uczelna badawcza"

Aktualizacja dostępna jest pod poniższym linkiem:

Aktualizacja_Regulaminu

Listy rankingowe kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej nr 1

Inżynieria chemiczna:

Inżynieria chemiczna (.pdf, 283,36 kB)

Inżynieria materiałowa:

Inżynieria materiałowa (.pdf, 289,41 kB)

Nauki chemiczne:

Nauki chemiczne (.pdf, 280,00 kB)