Wzory dokumentów

1. Indywidualny plan badawczy: 

IPB_SD1 (.docx, 54,50 kB)

2. Indywidualny program kształcenia: 

IPK_SD1 (.xlsx, 45,85 kB)