Aktualności

Zgłaszanie przedmiotów

Do 5 stycznia 2022 należy zgłaszać przedmioty, które maja być prowadzone w semestrze letnim 2021/2022 w Szkole Doktorskiej nr 4. Przedmioty należy zgłaszać przez formularz:

https://forms.office.com/r/zhUC5mXXWB

Terminarz zgłaszania oferty dydaktycznej i zapisów na przedmioty sem. letni 2021/2022

Terminarz zgłaszania oferty dydaktycznej i zapisów na przedmioty sem. letni 2021/2022

Zgłaszanie OZB na rekrutację lutową

Do 10 grudnia 2021 trwa zgłaszanie przez potencjalnych promotorów ofert zagadnień badawczych (OZB) na najbliższą rekrutację lutową. Kandydaci podczas rekrutacji muszą wybrać OZB z listy ogłoszonej  na stronie internetowej Szkoły. Rekrutacja bez wyboru OZB lub na zagadnienie spoza listy nie jest możliwa. 

Zaproszenie na konferencję "Responsible Research in Business and Management - RRBM on Tour Seminar".

Academy of International Business  Research Methods-Shared Interest Group AIB RM-SIG, Responsible Research in Business and Management RRBM, Szkoła Doktorska SGH oraz Katedra Biznesu Międzynarodowego, KGŚ serdecznie zapraszają na konferencję naukową"Responsible Research in Business and Management - RRBM on Tour Seminar".

Informacja o zgłaszaniu ofert zagadnień badawczych OZB

Do 15 czerwca 2021 trwa zgłaszanie przez potencjalnych promotorów ofert zagadnień badawczych (OZB) na najbliższą rekrutację wrześniową. Kandydaci podczas rekrutacji muszą wybrać OZB z listy ogłoszonej  na stronie internetowej Szkoły. Rekrutacja bez wyboru OZB lub na zagadnienie spoza listy nie jest możliwa. 

Dostęp do Grammarly

Szanowni Państwo,

Biblioteka Główna wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społeczności akademickiej wykupiła roczny dostęp do Grammarly Premium.  Jest to narzędzie do korekty błędów językowych w tekstach w języku angielskim. Grammarly sprawdza gramatykę, interpunkcję, stylistykę, ortografię.

Seminarium Interdyscyplinarne 29.04.2021

Szanowni Państwo, 

W imieniu prof. A. Teodorczyka – Kierownika Szkoły Doktorskiej nr 4, uprzejmie zapraszamy na Seminarium Interdyscyplinarne Szkoły Doktorskiej nr 4, które odbędzie się 29 kwietnia 2021 r. o godzinie 17:00.

Szkolenie: Communication and presentation – in business settings

W dniach 23-27 kwietnia 2021 odbędzie się szkolenie z komunikacji i prezentacji. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku:

Coursera

Szanowni Doktoranci, w imieniu Przewodniczącego Rady Doktorantów PW poniżej zamieszczamy link do Platformy COURSERA, gdzie mogą Państwo skorzystać z konkretnych kursów. Logowania oczywiście dokonujemy w ramach adresu email w domenie PW. Zalogowanie na platformie daje możliwość realizacji wybranego kursu.

https://www.coursera.org/programs/warsaw-uniwersity-of-technology-on-coursera-hata9?currentTab=CATALOG&fbclid=IwAR1l0FQ2fhRTxWBkMtk6k3vL1B_kfdk30cIEeOiFzgKJ1p7qIYCsxYk1Ikc

Konkurs na granty RND Inżynieria Mechaniczna

RND Inżynieria Mechaniczna ogłosiła Konkurs na granty wewnętrzne i międzywydziałowe dla pracowników i doktorantów PW wspierające prowadzenie działalności naukowej w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.

Termin składania wniosków na granty wewnętrzne (publikacje) do 07.05.2021 r.

Termin składania wniosków na granty międzywydziałowe (projekty badawcze lub rozwojowe) do 21.05.2021 r.

 

Wnioski o granty (podpisany skan) należy przesłać drogą elektroniczną na adres: aleksandra.redzia@pw.edu.pl

Granty RND IM (.zip, 4,46 MB)

Dorobek publikacyjny i patentowy doktorantów szkół doktorskich na potrzeby ewaluacji działalności naukowej

Szanowni Państwo,

w związku z prowadzonymi w PW  pracami przygotowawczymi do ewaluacji działalności naukowej  zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przeprowadzenie działań, których celem jest pozyskanie od studentów szkół doktorskich  informacji o ich dorobku w zakresie publikacji i patentów.

Informacje o dorobku gromadzone są w Bazie Wiedzy PW, na indywidualnych profilach studentów doktorantów.

W ramach działań własnych, BG założyła profile w BW wszystkim studentom szkół doktorskich, kolejnym etapem jest ich napełnienie aktywnościami, w szczególności informacjami o publikacjach i patentach. Proponuję aby podstawą wprowadzenia informacji do BW, były dane uzyskane  bezpośrednio od doktorantów za pomocą dedykowanych formularzy.

Studenci doktoranci posiadający publikacje proszeni są o wypełnienie formularza  ZGŁOSZENIE PUBLIKACJI  (na każdą publikację należy wypełnić osobny formularz), studenci doktoranci nie posiadający publikacji proszeni są o potwierdzenie tego faktu poprzez formularz  ZGŁOSZENIE BRAKU PUBLIKACJI

Formularze są dostępne po zalogowaniu się na swoje konto PW w Office 365.

Informacje należy przekazać w terminie nieprzekraczalnym  26 marca 2021.

 

W kolejnych etapach studenci zostaną poproszeni o sprawdzenie poprawności wprowadzonych danych oraz złożenie oświadczenia 3. Spodziewam się, że będzie to realizowane 12 – 23 kwietnia 2021 r.  O postępie lub zakłóceniach działania będą Państwo informowani po zakończeniu każdego zaplanowanego etapu.

 

Osobą do kontaktu w Bibliotece Głównej w powyższej sprawie jest p. Dorota Szczęsna, która pozostaje do Państwa dyspozycji pod adresem poczty elektronicznej Dorota.Szczesna@pw.edu.pl oraz w aplikacji Teams.

Wniosek o wyznaczenie promotora

Szanowni Doktoranci, 

Uprzejmie przypominamy, iż doktoranci, który rozpoczęli kształcenie od semestru letniego 2020/2021 powinni złożyć wniosek o wyznaczenia promotora w terminie do 21 marca 2021 r.

Wnioski prosimy składać do Sekretarza Szkoły – justyna.misiejuk@pw.edu.pl

Formularz wniosku dostępny  w zakładce: wzory dokumentów.

Formularz zgłoszenia przedmiotu dla doktorantów Szkoły Doktorskiej nr 4

W poniższym linku znajduje się formularz do zgłoszenia przedmiotu dla doktorantów Szkoły Doktorskiej nr 4. Formularz powinien być wypełniony w języku, w jakim będzie prowadzony przedmiot

Link do formularza

Informacja o zgłaszaniu ofert zagadnień badawczych

W okresie od 17.11.2020 do 16.12.2020 trwa zgłaszanie przez potencjalnych promotorów ofert zagadnień badawczych (OZB) na najbliższą rekrutację. Kandydaci podczas rekrutacji muszą wybrać OZB z listy ogłoszonej  na stronie internetowej Szkoły. Rekrutacja bez wyboru OZB lub na zagadnienie spoza listy nie jest możliwa. 

OZB są składane zawsze tylko na bieżącą rekrutację i w przypadku ich nie wybrania przez kandydatów tracą ważność i muszą być ponownie złożone w kolejnej rekrutacji. 

Formularz zgłoszeniowy OZB jest do pobrania w zakładce „Wzory dokumentów”.

Wypełnione formularze należy składać (lub przesyłać skany) w sekretariacie Szkoły lub bezpośrednio do Kierownika Szkoły Doktorskiej nr 4 - prof. dr hab. inż. Andrzeja Teodorczyka

Harmonogram rekrutacji

Pobierz plik (pdf, 523,30 kB)