O szkole

Informacje o Szkole Doktorskiej nr 4

 Program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr 4 realizowany jest w trzech dyscyplinach naukowych:

 • inżynieria mechaniczna 
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika

Kierownik: 

prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk: andrzej.teodorczyk@pw.edu.pl

Skład Rady Szkoły Doktorskiej:

 1. dr hab. inż. Rafał Świercz (Wydział Inżynierii Produkcji);
 2. dr hab. inż. Wojciech Presz (Wydział Inżynierii Produkcji);
 3. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny);
 4. dr hab. inż. Paweł Piotrowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny);
 5. prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 6. prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 7. dr hab. inż. Jacek Szumbarski, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 8. dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 9. prof. dr hab. inż. Marek Dobosz (Wydział Mechatroniki);
 10. dr hab. inż. Barbara Siemiątkowska, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki);
 11. prof. dr hab. inż. Katarzyna Juda-Rezler (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska);
 12. dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska);
 13. dr hab. inż. Lech Knap, prof. uczelni (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
 14. dr hab. inż. Dmytro Samoilenko (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
 15. mgr inż. Stanisław Siatkowski (doktorant);
 16. mgr inż. Aleksej Kaszko (doktorant).