Programy stypendialne

Programy stypendialne

Celem programów stypendialnych jest wsparcie rozwoju naukowo-badawczego doktorantów, m.in. poprzez wsparcie ich czynnego udziału w wydarzeniach naukowych oraz  docenienie ich wkładu w publikacje naukowe. Program stypendiów jest finansowany ze środków projektu ”Inicjatywa doskonałości - Uczelnia Badawcza”, realizowanego na Politechnice Warszawskiej.

Start PW

Program stypendialny ułatwiający rozpoczęcie nauki w Szkole Doktorskiej poprzez przyznanie jednorazowego wsparcia finansowego. Stypendium przeznaczone jest dla nowych doktorantów Szkół Doktorskich PW i w 2020 roku wynosi 4 200 zł. Aby otrzymać wsparcie należy wypełnić umowę i złożyć ją w Dziale Obsługi Doktorantów (DOD) w terminie 30 dni od daty przyjęcia do Szkoły Doktorskiej.

Regulamin Programu Start PW:

Program Start PW (.pdf, 697,83 kB)
Umowa-Start-Plus (.pdf, 141,41 kB)

Stypendium Plus

Głównym założeniem programu jest zwiększenie ponad minimum definiowane przez Ustawę o szkolnictwie wyższym i nauce kwoty stypendiów przyznawanych doktorantom Szkół Doktorskich na Politechnice Warszawskiej. Kwota stypendium uzależniona jest od tego, na którym roku zarejestrowany jest doktorant oraz od spełnienia kryterium naukowego związanego ze wskaźnikami Projektu IDUB.

Regulamin Programu Stypendium Plus:

Wniosek o Stypendium Plus (należy wydrukować obustronnie):

Wniosek-Stypendium-Plus (.pdf, 126,44 kB)

Dodatkowe Stypendium China Scholarship Council (CSC)/Additional China Scholarship Council (CSC)

W związku z podpisaniem umowy z China Scholarship Council (CSC) osoby z  Chin przyjęte do Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej mogą ubiegać się o dodatkowe stypendium CSC. To prestiżowe stypendium wypłacane jest bezpośrednio przez CSC doktorantowi Szkoły Doktorskiej PW.

Wytyczne dla kandydatów: