Sprawy doktorantów

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej nr 4

Rada Doktorantów Szkoły Doktorskiej jest organem samorządu, który chroni i reprezentuje interesy doktorantów Szkoły Doktorskiej wobec władz Szkoły Doktorskiej, reprezentowanych w Szkole Doktorskiej Wydziałów oraz Rady Doktorantów PW. Rada liczy od 3 do 6 członków wybieranych przez doktorantów Szkoły Doktorskiej.

Skład Rady Doktorantów Szkoły Doktorskiej nr 4:

Przewodniczący:

mgr inż. Krzysztof Kalinowski

krzysztof.kalinowski@pw.edu.pl

Delegat RDSD do RD PW:

mgr inż. Martyna Deroszewska

martyna.deroszewska.dokt@pw.edu.pl

Członkowie RDSD:

mgr inż. Sylwia Kozłowska

sylwia.kozlowska3.dokt@pw.edu.pl

mgr inż. Stanisław Siatkowski

stanislaw.siatkowski@pw.edu.pl