Sprawy doktorantów

Informacja o możliwościach zaliczania praktyki dydaktycznej przez doktorantów wdrożeniowych

Prorektor PW ds. nauki, prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski wydał oficjalną, uzgodnioną z kierownikami Szkół Doktorskich informację o możliwych sposobach zaliczania praktyk dydaktycznych przez doktorantów wdrożeniowych.