Wydział Mechatroniki zaprasza na konferencję Inter-Academia 2024

Wydział Mechatroniki zaprasza na konferencję Inter-Academia 2024

Artykuły pokonferencyjne (po recenzji) zostaną opublikowane w polskim czasopiśmie z IF (obecnie 70 pkt.), koszt uczestnictwa ok. 1000 zł.. Prosimy o zgłoszenia do końca 31.05.2024

Tematyka konferencji oraz inne informacje na stronie konferencji

https://www.mchtr.pw.edu.pl/ia2024