Komisja Rekrutacyjna

Komisja rekrutacyjna jest jedną z trzech stałych komisji Rady Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Funkcję przewodniczącej Komisji pełni prof. dr hab. Ewa Karwowska. Do zadań Komisji rekrutacyjnej należy:

  • opracowywanie zasad rekrutacji na kolejny rok;
  • zgłaszanie propozycji podziału miejsc pomiędzy dyscyplinami;
  • zgłaszanie propozycji harmonogramu rekrutacji;
  • dbanie o aktualność zgłaszanych przez potencjalnych promotorów list proponowanych obszarów badawczych oraz weryfikacja tych list;
  • powoływanie Zespołów kwalifikacyjnych;
  • opiniowanie wniosków o ponowne rozpatrzenie sprawy w przypadku odmowy przyjęcia do Szkoły;
  • zatwierdzanie list rankingowych kandydatów przez przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej;
  • wykonywanie innych zadań wskazanych przez przewodniczącego Rady lub przewodniczącego Komisji rekrutacyjnej.

 

Członkami Komisji rekrutacyjnej są przedstawiciele wszystkich dyscyplin prowadzących kształcenie w Szkole Doktorskiej PW. Pełnią oni jednocześnie funkcję przewodniczących zespołów kwalifikacyjnych odpowiedzialnych za ocenę kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły w ramach poszczególnych dyscyplin.

Lp. Dyscyplina naukowa Przedstawiciel RND
1 Architektura i Urbanistyka dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki
2 Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni
3 Informatyka Techniczna i Telekomunikacja dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni
4 Inżynieria Biomedyczna dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni
5 Inżynieria Chemiczna dr hab. inż. Maciej Szwast, prof. uczelni
6 Inżynieria Lądowa i Transport dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni
7 Inżynieria Materiałowa dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni
8 Inżynieria Mechaniczna prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski
9 Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski
10 Matematyka prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński
11 Nauki Chemiczne dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. uczelni
12 Nauki Fizyczne dr hab. inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni
13 Nauki o Zarządzaniu i Jakości dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni

 

Regulamin rekrutacji znajduje się w zakładce Do pobrania.