Aktualności

Zachęcamy do udziału w badaniu ewaluacyjnym projektu „Smart Education for Engineering Doctors”

Zaproszenie do udziału w badaniu ewaluacyjnym projektu „Smart Education for Engineering Doctors”

Szanowni Państwo,

Zachęcamy do udziału w badaniu ewaluacyjnym projektu „Smart Education for Engineering Doctors” (SEED) realizowanego w PW w ramach NAWA STER. Poza bezpośrednią oceną działań projektowych, badanie umożliwi również zgromadzenie informacji ważnych dla wspierania umiędzynarodowienia studiów doktorskich w PW.

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024

Rekrutacja na semestr zimowy 2023/2024

Informujemy, że 21 czerwca 2023 r. (godz. 00.00) rozpocznie się rekrutacja na semestr zimowy roku akademickiego 2023/2024 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK www.irk.pw.edu.pl. System IRK otwarty będzie do 14 sierpnia 2023 roku (godz. 23.59).

 

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej dla uczestników projektu „Rozwój algorytmów mionowego układu wyzwalania detektora Compact Muon Solenoid do fazy wysokiej świetlności”

Na podstawie § 7ust. 1 i 2 Regulamin rekrutacji do Szkoły Doktorskiej PW na rok akademicki 2022/2023, stanowiącego załącznik do uchwały nr 182/L/2022 Senatu PW z dnia 23 lutego 2022 r., Szkoła Doktorska PW ogłasza dodatkową rekrutację w ramach projektu „Rozwój algorytmów mionowego układu wyzwalania detektora Compact Muon Solenoid do fazy wysokiej świetlności”

Seminarium: "Green, technological, and social transformations of organisations and economies”

Seminarium: "Green, technological, and social transformations of organisations and economies”

W imieniu Prorektora ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Bogusławy Drelich-Skulskiej i Dziekana Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Czesława Zająca mamy przyjemność zaprosić doktorantów do udziału w kolejnym spotkaniu w cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich,

Zaproszenie na szkolenia online prowadzone przez wydawnictwo Elsevier

Zapraszamy do udziału  w szkoleniach online prowadzonych przez nowoczesne wydawnictwo Elsevier.

Webinaria znajdujące się na stronie są zarówno prowadzone na żywo, ale także wcześniej nagrane. Oferują one szeroki wybór tematów między innymi wskazówki wyszukiwania w Science Direct, czy ocena wpływu badań na społeczeństwo za pomocą bazy Scopus i narzędzia SciVal.

Kick off meeting

Dear Doctoral Students,

We kindly invite You, to take part in the Kick offwhich is the first event of "Engineers for the society" - Tech-Athon 2023 organized by the Doctoral School of the Warsaw University of Technology, the Center for Advanced Materials and Technologies CEZAMAT and the Center for Innovation and Technology Transfer Management CZIiTT.

Hybrydowy oraz zdalny kurs ‘Critical Sustainability’

Politechnika w Berlinie zaprasza studentów wszystkich kierunków studiów ze wszystkich uczelni ENHANCE oraz osoby, które nie są studentami na hybrydowy oraz zdalny kurs ‘Critical Sustainability’.

Warsztaty online pt. Potencjał sektora wodno-ściekowego jako źródła składników biogennych - edycja II

Bardzo serdecznie zapraszamy Młodych Naukowców (studentów, doktorantów oraz doktorów do 5 lat po obronie) na warsztaty online pt. Potencjał sektora wodno-ściekowego jako źródła składników biogennych - edycja II.

Listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej w semestrze letnim roku akad. 2022/2023

Listy przyjętych do Szkoły Doktorskiej

W dniu 3 lutego 2023 r. na stronie Szkoły Doktorskiej https://sd.pw.edu.pl/Szkola-Doktorska-PW/Rekrutacja2 opublikowane zostały listy kandydatów przyjętych do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.

Listy rankingowe kandydatów w poszczególnych dyscyplinach – rekrutacja na semestr letni 2022/2023

UWAGA! Listy rankingowe nie są listami osób przyjętych.

Zaproszenie na konferencję Symkom.

Zaproszenie na konferencję Symkom

25 listopada 2022 r odbędzie się coroczne spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS.

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie EKOinnowatorzy

Zaproszenie do udziału w ogólnopolskim konkursie EKOinnowatorzy

EKOinnowatorzy 2022 to już 4. edycja ogólnopolskiego konkursu kierowanego do środowiska akademickiego, którego celem jest wyłonienie kół naukowych, studentów oraz doktorantów wyróżniających się w działalności naukowej i organizacyjnej o charakterze proekologicznym.

 

Na zgłoszenia organizatorzy oczekują do 30 listopada 2022 r.

BioLAB 2023-24 Program

Ogłoszenie BioLAB 2023-24 Program

Polsko-Amerykańska Komisja Fulbrighta zaprasza studentów i studentki, również studiów doktoranckich, nauk biologiczno-chemicznych, biofizycznych i medycznych do składania wniosków do Programu BioLAB 2023-24.

Nabór wniosków trwa do 1 lutego 2023 r.

Informacje dotyczące rejestracji na seminarium doktoranckie w sem. 2022Z

W związku z trwającą rejestracją na seminarium doktoranckie kończącą się 23.10.2022 o godz. 23.59.

 

Uprzejmie przypominamy, że:

Rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW na semestr letni 2022/2023

Informujemy, że 12 grudnia 2022 r. (godz. 00.00)  rozpocznie się rekrutacja na semestr letni roku akademickiego 2022/2023 do Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK www.irk.pw.edu.pl. System IRK otwarty będzie do 8 stycznia 2023 roku (godz. 23.59).

Stypendium pod choinkę

To wyjątkowe wyróżnienie dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają sukcesy (naukowe, sportowe, artystyczne, inne), uczestniczą w projektach i wydarzeniach promujących naszą Uczelnię, popularyzują naukę, angażują się w akcje społeczne i działalność charytatywną. W ten sposób chcemy docenić wkład tych osób w budowanie wizerunku PW.

Konsultacje dla doktorantów Szkół Doktorskich

Od dnia 22 września 2022 r. rozpoczynają się konsultacje dla doktorantów Szkół Doktorskich, będą odbywały się cotygodniowo w czwartki, w formie stacjonarnej w godzinach 11.00 – 12.00,  w Pałacyku Rektorskim, ul. Koszykowa 80, pok. nr 8 (II piętro).

Dział Obsługi Doktorantów - godziny otwarcia

Zgodnie z Decyzją nr 95/2022 Kanclerza PW  z dnia 24 sierpnia 2022 r. informujemy, że od dnia 24 sierpnia do dnia 26 sierpnia 2022 Dział Obsługi Doktorantów jest czynny  w godz. od 8.00 do 14.00.

Stanowisko magistrant oraz doktorant w projekcie IDUB PW LAB-TECH of Excellence

Stanowisko magistrant oraz doktorant w projekcie IDUB PW LAB-TECH of Excellence pt. “Nowe podejście do modelowania komputerowego procesów obecnych na interfejsach stałych elektrolitów.”

Dział Obsługi Doktorantów - godziny otwarcia

Zgodnie z Decyzją nr 62/2022 kanclerza PW  z dnia 27 czerwca 2022 r. informujemy, że od dnia 27 czerwca do dnia 1 lipca 2022 Dział Obsługi Doktorantów jest czynny  w godz. od 8.00 do 14.00.

Dodatkowa rekrutacja do Szkół Doktorskich dla obywateli Ukrainy w ramach programu „Solidarni z Ukrainą”

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 1, 2, 3, 4 i 5 na rok akademicki 2021/2022, stanowiących załącznik nr 1, 2, 3, 4 i 5 do uchwały nr 123/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji w szkołach doktorskich w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2021/2022, Szkoły Doktorskie Politechniki Warszawskiej ogłaszają dodatkową rekrutację w ramach programu „Solidarni z Ukrainą” w następujących dyscyplinach:

Mobility PW II

Dyrektor Centrum Studiów Zaawansowanych informuje, iż w dniu 13 czerwca 2022 r. został otwarty II konkurs w ramach programu Mobility PW.  Regulamin konkursu po zmianach został przyjęty decyzją Rektora nr 151/2022 z dnia 6 czerwca 2022 r.

Doktorat wdrożeniowy

Politechnika Warszawska rozpoczyna nabór zgłoszeń na VI edycję programu doktorat wdrożeniowy

Informacje ogólne o programie

Program „Doktorat wdrożeniowy” ustanowiony został komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie Minister Edukacji i Nauki) z dn. 29.05.2019.

Przedmiotem programu jest tworzenie warunków do rozwoju współpracy podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki z otoczeniem społeczno-gospodarczym, prowadzonej w ramach szkół doktorskich i polegającej na kształceniu doktorantów we współpracy z zatrudniającymi ich przedsiębiorcami albo innymi podmiotami.

Rejestracja na przedmioty w semestrze letnim 2021/2022

W dniu 10 lutego 2022 r. o godzinie 19.00 zostanie uruchomiona w systemie USOS https://usosweb.usos.pw.edu.pl/kontroler.php?_action=news/default rejestracja na przedmioty. Rejestracja potrwa do 20 lutego 2022 r. do godziny 23.59.