Szkoła Doktorska nr 4

Szkoła Doktorska nr 4

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr 4 Politechniki Warszawskiej realizowany jest w trzech dyscyplinach naukowych: 

 

- inżynieria mechaniczna, 

- inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,

- automatyka, elektronika i elektrotechnika.

 

Szkoła zapewnia opiekę promotorską samodzielnych nauczycieli akademickich (profesorów, profesorów uczelni i adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego) prowadzących badania na siedmiu wydziałach Politechniki Warszawskiej:

 • Wydziale Elektrycznym,
 • Wydziale Fizyki
 • Wydziale Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska,
 • Wydziale Inżynierii Produkcji
 • Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
 • Wydziale Mechatroniki 
 • Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych,

.

Lotnictwo obejmuje ogół zagadnień związanych z wszelkiego rodzaju statkami powietrznymiW Szkole Doktorskiej nr 4 realizowane są prace badawcze dotyczące mechaniki,  aerodynamiki i sterowania obiektów latających, a także wytrzymałości ich konstrukcji. Niedawno pozyskane lotnisko Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu otworzyło nowe perspektywy badań bezzałogowych statków powietrznych i rakiet. Prowadzone są także badania nowoczesnych silników lotniczych do napędu dronów i rakiet.

Energetyka XXI wieku przechodzi fazę bardzo gwałtownych zmian technologicznych, w przypadku energetyki węglowej w Unii Europejskiej planowane jest całkowite odejście od tego typu generacji (lata 2040 lub 2050). Rośnie udział energetyki odnawialnej (fotowoltaiczna, wiatrowa), planowane są wielkie inwestycje w farmy wiatrowe na morzu, pojawiają się pierwsze komercyjne rozwiązania wielkoskalowych magazynów energii. Efektywność energetyczna jest jednym z priorytetów we wszystkich obszarach gospodarki. Energetyka wymaga coraz większego udziału technologii ICT (informatycznych), a w czasie eksploatacji coraz większą rolę odgrywają zaawansowane algorytmy sztucznej inteligencji i Big Data. Koncepcja kształcenia na studiach doktoranckich zapewnia elastyczne nadążanie za szybkimi zmianami technologicznymi (nowa rewolucja energetyczna), ale jednocześnie daje możliwość kształcenia umiejętności odpowiednich dla obecnego stanu techniki polskie energetyki. Możliwe jest to dzięki szerokiej ofercie proponowanej tematyki prac badawczych, m.in. z zakresu:

 • Energetyki konwencjonalnej,
 • Energetyki jądrowej,
 • Nowoczesnych technologii wytwarzania, w tym ogniw paliwowych,
 • Energetyki rozproszonej,
 • Energetyki odnawialnej, 
 • Magazynowania energii

pod kątem

 • Rozwoju technologii
 • Optymalizacji systemów
 • Dedykowanych zastosowań informatycznych np. sztuczna inteligencja, Big Data

Szkoła Doktorska nr 4 daje możliwość kształcenia w zakresie zarówno poszczególnych technologii (konstrukcyjne, przepływów, zagadnienia spalania, elektrochemiczne) i ich rozwoju, jak również zagadnień systemowych. 

Bogata baza laboratoriów pozwalających prowadzić badania zarówno z zakresu badań podstawowych, jak również rozwoju wybranych układów energetycznych. 

Inżynieria środowiska zajmuje się działaniami człowieka w środowisku w zakresie budownictwa, energetyki i przemysłu i obejmuje m.in. zaopatrzenie w wodę, ogrzewnictwo i klimatyzację, gazownictwo, chłodnictwo.  Szkoła doktorska nr 4  stwarza możliwości realizacji studiów doktorskich w szerokim zakresie ww. zagadnień. Choć zagadnienia związane z Inżynierią środowiska są rozproszone na całej Politechnice Warszawskiej to  tradycyjnie z Inżynierią środowiska jest związany przede wszystkim Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (w latach 1993-2015 Wydział Inżynierii Środowiska). W sześciu zakładach tego Wydziału: Biologii, Budownictwa Wodnego i Hydrauliki, Informatyki i Badań Jakości Środowiska, Klimatyzacji i Ogrzewnictwa, Systemów Ciepłowniczych i Gazowniczych, Zaopatrzenia w Wodę i Odprowadzania Ścieków, oraz w Katedrze Ochrony i Kształtowania Środowiska prowadzona jest praca dydaktyczna i naukowa związana z różnorodnymi aspektami Inżynierii Środowiska.     

FAQ