Bezpłatne warsztaty dla naukowców

Czym jest społeczna odpowiedzialność nauki, czy i po co przekładać wyniki prowadzonych prac badawczych na innowacje społeczne? – to pytanie, z którym coraz częściej mierzą się ludzie świata nauki. Badaczy, którzy chcą dowiedzieć się na ten temat więcej, zapraszamy na warsztaty. Ich celem jest upowszechnienie koncepcji społecznej odpowiedzialność nauki, w tym w szczególności roli naukowców w tym procesie.

– Popularyzację osiągnięć polskiej nauki rozumiemy jako zaangażowanie naukowców w proces przełożenia wyników przeprowadzonych badań na działania aplikacyjne, które służą rozwiązywaniu istniejących problemów społecznych – innowacje społeczne – mówi kierownik projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne” dr Katarzyna Modrzejewska z Politechniki Warszawskiej.

DLA KOGO?

Na warsztaty zapraszamy naukowców z całej Polski, zarówno tych mających doświadczenie w prowadzeniu projektów badawczych i działalności wdrożeniowej, jak tych, którzy są na początku swojej ścieżki naukowej, w tym doktorantów.

KIEDY?

25 maja, 9 czerwca i 14 czerwca, godz. 17.00 – 20.00 (organizowane przez UW),
31 maja, 7 czerwca, 15 czerwca, godz. 16.15 –19.15 (organizowane przez PW).
GDZIE?

online via Zoom

ZAPISY: http://bit.ly/WarsztatyDlaNaukowcow
PROWADZĄCY:

Warsztaty poprowadzą przedstawiciele dwóch uczelni badawczych: Politechniki Warszawskiej (PW) oraz Uniwersytetu Warszawskiego (UW).

Warsztaty organizowane przez Politechnikę Warszawską poprowadzą: dr Katarzyna Modrzejewska (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii), dr inż. Jolanta Korkosz-Gębska (Wydział Inżynierii Produkcji) oraz Dariusz Parzych (Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii/Wydział Zarządzania).

Warsztaty organizowane przez Uniwersytet Warszawski - Wydział Zarządzania poprowadzą: dr hab. Katarzyna Dziewanowska, dr Agnieszka Brzozowska i Małgorzata Szwed.

Korzyści dla uczestników:

zdobycie przydatnej wiedzy z zakresu: społecznej odpowiedzialności nauki, aktualnych problemów społecznych Warszawy i Mazowsza, przedsiębiorczości akademickiej oraz tworzenia innowacji społecznych,
zdobycie praktycznych wskazówek z zakresu analizy prowadzonych prac badawczych w kontekście tworzenia innowacji społecznych (wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki),
uczestnictwo w projekcie „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki” – potwierdzone zaświadczeniem,
możliwość nawiązania nowych znajomości i okazja do wymiany myśli i doświadczeń,
satysfakcja z uczestnictwa w ważnym społecznie projekcie.
Warsztaty są realizowane w ramach projektu „Społeczna odpowiedzialność nauki – od promocji po innowacje społeczne” finansowanego przez Ministerstwo Edukacji i Nauki w ramach Programu „Społeczna Odpowiedzialność Nauki”.