EuroScience Open Forum i Talent Fair

Od 12 do 15 czerwca 2024 r. odbędzie się w Katowicach międzynarodowa konferencja EuroScience Open Forum (ESOF) – unikatowe wydarzenie, którego celem jest eksploracja związków między nauką a społeczeństwem, warunków prowadzenia badań naukowych oraz ich wpływu na otoczenie.

W obliczu globalnych wyzwań chcemy w gronie znakomitych osobowości reprezentujących światy nauki, biznesu i gospodarki dyskutować o nauce jako czynniku zmian w codziennym życiu, a także o tym, jak życie zmienia naukę.

Wydarzenie jest realizowane przez Miasto Katowice oraz partnerów Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki, w formule bezpłatnejotwartej i dostępnej dla wszystkich, którym bliskie są tematy związane z transformacją energetyczną, zrównoważonym środowiskiem, tożsamością kulturową i transformacją społeczną, przemianami w obrębie doskonałości naukowej, zdrowym społeczeństwem oraz transformacją cyfrową.

Zachęcam Państwa do wzięcia udziału w tym wydarzeniu oraz inicjatywie European Talent Fair (EU Talent Fair), która towarzyszy konferencji i skierowana jest w głównej mierze do młodych ludzi zainteresowanych związaniem swojej przyszłości z nauką oraz tych, którzy już rozwijają swoją karierę badawczą.  

Podczas EU Talent Fair będziemy rozmawiać o oczywistych i nieoczywistych ścieżkach kariery, o perspektywach, jakie kariera naukowa niesie dla rozwoju osobistego, o szansach i wyzwaniach związanych z wejściem na tę drogę rozwoju osobistego oraz o tym, gdzie młodzi ludzie mogą szukać inspiracji i wsparcia.  

Dla uczestników targów przygotowaliśmy ponad 40 aktywności: dyskusji panelowych, seminariów, debat, warsztatów rozwijających kluczowe kompetencje przyszłości, prezentacji, inspiracji (historii sukcesów) oraz strefę doradztwa zawodowego. Program wydarzenia zbudowany został z myślą o poruszeniu kwestii istotnych dla budowania indywidualnej ścieżki rozwoju kariery.

Dlaczego warto wziąć udział w EU Talent Fair?

  • wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń na temat możliwości rozwoju osobistego, jakie oferuje praca badawcza, poznania dobrych praktyk i historii sukcesów w zakresie kształtowania indywidualnej ścieżki naukowej, zarówno w murach uczelni, jak i w sektorach kluczowych dla gospodarki,
  • inicjatywa sprzyja rozwojowi unikalnej wiedzy i umiejętności oraz budowaniu sieci kontaktów zawodowych, co może przełożyć się na ciekawą współpracę naukową oraz nowe projekty badawcze,
  • targi są okazją do wsłuchania się w głos przedstawicieli sektora nauki i szkolnictwa wyższego, gospodarki oraz biznesu, poznania aktualnych kierunków rozwoju europejskiego obszaru badawczego i nawiązania kontaktów z inspirującymi osobami z Polski i zagranicy,
  • w programie wydarzenia przewidziano Strefę Doradztwa Kariery - miejsce, gdzie będzie można skorzystać z porad w planowaniu ścieżki rozwoju, dowiedzieć się, jak przebiegają procesy rekrutacyjne na poszczególnych etapach rozwoju kariery oraz skorzystać z usługi profesjonalnej fotografii do dokumentów aplikacyjnych.

Więcej informacji na temat EU Talent Fair znajduje się na stronie inicjatywy.

Zachęcam, aby skorzystać z możliwości, jakie daje program głównego wydarzenia (ESOF) oraz targów talentów.  Proszę również o przekazanie informacji o zbliżającej się konferencji wszystkim potencjalnie zainteresowanym osobom.