Stypendium pod choinkę

banner Stypendium pod choinkę

To wyjątkowe wyróżnienie dla studentów i doktorantów Politechniki Warszawskiej, którzy osiągają sukcesy (naukowe, sportowe, artystyczne, inne), uczestniczą w projektach i wydarzeniach promujących naszą Uczelnię, popularyzują naukę, angażują się w akcje społeczne i działalność charytatywną. W ten sposób chcemy docenić wkład tych osób w budowanie wizerunku PW.

Laureaci wyłaniani są spośród nadesłanych zgłoszeń. Wyboru dokonuje kapituła pod przewodnictwem Prorektora ds. Studenckich.

Środki na stypendia pochodzą z funduszy zebranych podczas uczelnianego Kiermaszu Świątecznego.

Wyróżnienie jest przyznawane od 2016 roku. Do tej pory odbyło się siedem edycji akcji, podczas których nagrodziliśmy 61 zdolnych studentów i doktorantów.

więcej informacji na na stronie https://www.pw.edu.pl/Stypendium-pod-choinke