O nas

Dział Obsługi Doktorantów (DOD) powstał 15.08.2019 roku w wyniku likwidacji Sekcji ds. Studiów Doktoranckich Działu ds. Studiów przejmując jej dotychczasowe obowiązki.
W związku z utworzeniem Szkół Doktorskich i prowadzonym do nich naborem, DOD zajął się również obsługą administracyjną doktorantów ze Szkół Doktorskich, wspólnie z sekretarzami Szkół Doktorskich.

Dział mieści się w gmachu „Pałacyk” przy ul. Koszykowej 80.

Szczegółowy wykaz spraw, w których DOD służy pomocą znajduje się w sekcji: Z kim się kontaktować

 

Skład osobowy:

 
 Kierownik: mgr Anna Poskrobko, pok. 1, anna.poskrobko@pw.edu.pl

 
 Zastępca Kierownika: mgr Magdalena Skibicka, pok. 15, magdalena.skibicka@pw.edu.pl, tel. 1779

 

Pracownicy:

mgr Marta Jaglińska, pok. 3, marta.jaglinska@pw.edu.pl, tel. 7041

mgr Monika Krysik, pok. 3, monika.krysik@pw.edu.pl, tel. 7041

mgr inż. Anna Ozdarska, pok. 4, anna.ozdarska@pw.edu.pl, tel. 6330, 6404

mgr Magdalena Pogorzelska-Szrajber, pok. 4, magdalena.szrajber@pw.edu.pl, tel. 6330, 6404

mgr Michał Morski, pok. 15, michal.morski@pw.edu.pl, tel. 1779

 

Obsługa finansowa Szkół Doktorskich:

mgr Joanna Skłodowska, pok. 16,  joanna.sklodowska@pw.edu.pl, tel. 6234