Druki do pobrania

- wniosek o zawieszenie kształcenia na czas trwania urlopu macierzyńskiego, ojcowskiego, rodzicielskiego

- formularz o finansowaniu stypendium z projektu

- formularz ZUS ZUA

- formularz PZ SAP

- formularz ZZA

- instrukcja wypełniania formularza PZ SAP

 

Prośby o wystawienie zaświadczenia oraz wydanie duplikatu legitymacji nie wymagają składania wniosku, prosimy kierować je mailowo na adres dod@pw.edu.pl. Pomocne będzie podanie instytucji, w której zaświadczenie ma zostać przedstawione, niektóre instytucje wymagają np. informacji o pobieranym stypendium, która nie znajduje się w standardowym zaświadczeniu potwierdzającym status doktoranta.