Rekrutacja

Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej PW na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

 banner z informacją o rekrutacji

Informujemy, że 1 sierpnia 2022 rusza rekrutacja do Szkoły Doktorskiej PW na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023.

Rodzaje rekrutacji

  1. TRYB STANDARDOWY
  2. PROGRAM „DOKTORAT WDROŻENIOWY”     
  3. PROJEKTY NCN, NCBIR, FNP I INNE

IRK – krok po kroku

Rejestracja kandydatów będzie się odbywać za pośrednictwem systemu IRK: irk.pw.edu.pl  
w terminie:

od 05.01.2022 (godz. 0:00) do 17.01.2022 (godz. 23:59).

Wykaz zagadnień badawczych dla kandydatów na semestr zimowy 2021/2022

Jednym z obowiązkowych etapów rekrutacji jest wybór zagadnienia badawczego. Każdy kandydat do Szkoły Doktorskiej wybiera w procesie rekrutacji zagadnienie badawcze wcześniej zgłoszone przez osobę, która może być promotorem pracy doktorskiej w Politechnice Warszawskiej. Lista zagadnień badawczych przypisana do konkretnych dyscyplin i Szkół Doktorskich będzie dostępna w systemie IRK w trakcie rekrutacji. 

Listy rankingowe kandydatów wstępnie zakwalifikowanych do dyscyplin (Ranking lists of candidates prequalified to the disciplines)

Uwaga! Listy rankingowe nie są listami przyjętych.

Please note! Ranking lists are not the lists of the admitted.

Harmonogram rekrutacji do Szkół Doktorskich

Rekrutacja na semestr letni 2021/2022

Listy przyjętych do Szkół Doktorskich Politechniki Warszawskiej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Osoby znajdujące się na listach przyjętych w najbliższych dniach otrzymają z Działu Obsługi Doktorantów informacje dotyczące logowania w systemie USOSweb, dokumentów związanych ze stypendium oraz ubezpieczeniem, zapisów na zajęcia, a także dostarczania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

Wszystkim osobom przyjętym gratulujemy oraz prosimy o regularne sprawdzanie skrzynki pocztowej. 

Dodatkowa rekrutacja do Szkoły Doktorskiej nr 3 dla kandydatów posiadających stypendium przyznane w ramach zewnętrznych projektów i programów

Na podstawie § 5 ust. 1 i 2 Zasad rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 3 na rok akademicki 2021/2022, stanowiących załącznik nr 3 do uchwały nr 123/L/2021 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zasad rekrutacji w szkołach doktorskich w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2021/2022, Szkoła Doktorska nr 3 ogłasza dodatkową rekrutację w ramach dyscypliny nauki fizyczne dla kandydatów biorących udział w Projekcie ALPHORN.

Rekrutacja do Szkół Doktorskich PW na semestr letni 2021/2022

Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w rekrutacji do Szkół Doktorskich PW na semestr letni roku akademickiego 2021/2022 (w tym odbycia rozmowy kwalifikacyjnej) jest zarejestrowanie się w systemie IRK, a następnie złożenie wymienionych poniżej dokumentów: