Z kim się kontaktować?

  • Dział Obsługi Doktorantów: rekrutacja, legitymacje, stypendia, zaświadczenia, zapisy na przedmioty, zawieszenie kształcenia, urlopy macierzyńskie/ojcowskie/rodzicielskie, zmiana danych osobowych, szkolenia BHP, badania lekarskie, ubezpieczenie, doktoraty wdrożeniowe, weryfikacja efektów uczenia się w trybie eksternistycznym
  • Kierownik Szkoły Doktorskiej: indywidualny program kształcenia, indywidualny plan badawczy, przepisywanie przedmiotów, wypisanie z przedmiotu, finansowanie konferencji, publikacji
  • Sekretarz Szkoły Doktorskiej: oferta dydaktyczna danej Szkoły, powołanie promotora, zmiana promotora, zmiana dyscypliny
  • Zespół ds. Nauki: tryb eksternistyczny, nadanie stopnia doktora, stypendium dla wybitnych młodych naukowców
  • Centrum Współpracy Międzynarodowej: wyjazdy zagraniczne
  • Biuro Karier: ścieżka kariery, konsulting związany z rekrutacją do firm, coaching