Rada szkoły

Obok Dyrektora w Szkole Doktorskiej funkcjonuje Rada Szkoły w składzie:

 1. prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, przewodniczący;
 2. prof. dr hab. inż. arch. Elżbieta Dagny Ryńska (RND Architektura i Urbanistyka);
 3. prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński (RND Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika);
 4. prof. dr hab. inż. Przemysław Rokita (RND Informatyka Techniczna i Telekomunikacja);
 5. dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni (RND Inżynieria Biomedyczna);
 6. dr hab. inż. Maciej Szwast, prof. uczelni (RND Inżynieria Chemiczna);
 7. dr hab. inż. Jan Król, prof. uczelni (RND Inżynieria Lądowa i Transport);
 8. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni (RND Inżynieria Materiałowa);
 9. dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. uczelni (RND Inżynieria Mechaniczna);
 10. prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski (RND Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka);
 11. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński (RND Matematyka);
 12. dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. uczelni (RND Nauki Chemiczne);
 13. prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk (RND Nauki Fizyczne);
 14. dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni (RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości);
 15. dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. uczelni (Wydział Architektury);
 16. dr hab. Zofia Kowalewska, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii);
 17. dr hab. Jolanta Mierzejewska, prof. uczelni (Wydział Chemiczny);
 18. dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
 19. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny);
 20. dr hab. inż. Paweł Falaciński, (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki
  i Inżynierii Środowiska);
 21. dr hab. inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni (Wydział Fizyki);
 22. dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni (Wydział Geodezji i Kartografii);
 23. prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
 24. dr hab. inż. Marcin Gajewski, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Lądowej);
 25. dr hab. inż. Dariusz Oleszak, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 26. prof. dr hab. inż. Jacek Mandziuk (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych);
 27. prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 28. dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Technologiczny);
 29. prof. dr hab. inż. Małgorzata Jakubowska (Wydział Mechatroniki);
 30. dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
 31. prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna (Wydział Transportu);
 32. dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych);
 33. mgr inż. Natalia Branecka (doktorantka);
 34. mgr inż. Jarosław Miller (doktorant);
 35. mgr inż. Milena Ojrzyńska (doktorantka);
 36. mgr inż. Marta Pajerczak (doktorantka);
 37. mgr inż. Mikołaj Płachta (doktorant);
 38. mgr inż. Kacper Skarżyński (doktorant);
 39. mgr inż. Justyna Stypułkowska (doktorantka);
 40. mgr inż. Anna Szymczyk (doktorantka);
 41. prof. dr hab. Ewa Karwowska, przewodnicząca stałej komisji;
 42. dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni, przewodnicząca stałej komisji;
 43. dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka, prof. uczelni, przewodnicząca stałej komisji.