Rekrutacja

IRK – instrukcja rejestracji

IRK – instrukcja rejestracji

 
 

 
 

 
 

 
 

Rejestracja kandydatów do Szkoły Doktorskiej PW na semestr zimowy roku akademickiego 2022/2023

Rejestracja kandydatów odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK irk.pw.edu.pl w terminie:
od 01.08.2022 (godz. 00.00) do 22.08.2022 (godz. 14:59).

 

 

Rekrutacja 2022L - wytyczne dla kandydatrów

Przewodnik dla kandydatów do Szkoły Doktorskiej

 

 

 

 

 

 

Wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych

   Ważne! Od tego roku w procesie rekrutacji jednym z niezbędnych dokumentów będzie Zarys koncepcji badawczej wraz z oświadczeniem potencjalnego promotora. W związku z tym przed przystąpieniem do rekrutacji znajdź potencjalnego promotora i skontaktuj się z nim w celu ustalenia planowanego zagadnienia badawczego, ponieważ w systemie IRK nie będzie możliwości wyboru zagadnienia z listy.

 

   W znalezieniu potencjalnego promotora pomocna będzie wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych. Znajdziesz tu wykaz promotorów, sprawdzisz limity miejsc do konkretnych osób, a także zapoznasz się z obszarem badawczych zainteresowań potencjalnych promotorów. Bardziej szczegółowe informacje dotyczące konkretnego promotora znajdziesz w Repozytorium PW – klikając w ikonkę osoby, zostaniesz przeniesiony we właściwe miejsce.

   Potencjalnego promotora możesz szukać również  po obszarze badawczym i dyscyplinie naukowej. Przydatne zakładki znajdziesz w lewym górnym rogu wyszukiwarki.

   W dodatkowym polu „Szukaj” możesz wpisać słowo kluczowe lub nazwisko potencjalnego promotora – w ten sposób również znajdziesz interesujący Cię obszar badawczy oraz osoby, które prowadzą działalność naukowo-badawczą w konkretnej dyscyplinie.

 

Harmonogram rekrutacji na semestr zimowy 2022/2023

2022/2023 Fall semester admissions schedule

ETAP
STAGE
TERMIN
DATE

Rejestracja kandydatów oraz składanie dokumentów w systemie IRK

Registration and submitting documents in the IRK electronic system

1.08-22.08.2022

Rozmowy kwalifikacyjne

Interviews

01.09-08.09.2022

Publikacja listy rankingowej

Publication of the ranking list

13.09.2022

Składanie dokumentów uzupełniających w systemie IRK:

  • oryginału potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego uprawniającego do ubiegania się o przyjęcie do Szkoły (dyplom) lub oświadczenia o dostarczeniu takiego dokumentu
  • oświadczenia o nie odbywaniu kształcenia w innej szkole doktorskiej
  • oświadczenia o zatrudnieniu
  • oświadczenia o wyborze szkoły doktorskiej/dyscypliny naukowej

Submitting additional documents in the IRK electronic system:

  • hard copy of a document confirming the degree which entitles to apply for the admission to a doctoral school (diploma) or
  • a declaration on the document submission
  • declaration of not being a participant of another doctoral school
  • employment declaration
  • declaration on the selection of one doctoral school/scientific discipline
14-20.09.2022

Publikacja listy przyjętych

Publication of the list of the admitted

23.09.2022

Pierwszy dzień semestru zimowego 2022/2023

First day of the Fall semester

01.10.2022

 

Po ogłoszeniu listy osób przyjętych do Szkoły Doktorskiej Dział Obsługi Doktorantów poinformuje osoby znajdujące się na liście o kolejnych krokach, w tym o terminach składania oryginałów dokumentów rekrutacyjnych.

 

Limit kandydatów przyjmowanych do Szkoły Doktorskiej w roku akademickim 2022/2023 wynosi 145 osób.

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/213edee9491a4fdbb91c7214ca843a7c.pdf

 

 Wysokość opłaty rekrutacyjnej w roku akademickim 2022/2023 wynosi 170 zł.

https://www.bip.pw.edu.pl/var/pw/storage/original/application/c487b37347874c6aeb8b23f55c22492c.pdf

Decyzją Dyrektora Szkoły Doktorskiej został ustalony limit przyjęć do poszczególnych dyscyplin.

 

Wyszukiwarka promotorów i zagadnień badawczych