Szkoły Doktorskie

Szkoła Doktorska nr 1

Program kształcenia w Szkole Doktorskiej nr 1 na Politechnice Warszawskiej realizowany jest w czterech dyscyplinach naukowych:

  • inżynieria chemiczna
  • inżynieria materiałowa
  • nauki chemiczne
  • nauki fizyczne

Szkoła Doktorska nr 2

Szkoła Doktorska Politechniki Warszawskiej nr 2 zapewnia możliwość wszechstronnego rozwoju, kształcenia oraz prowadzenia zaawansowanych badań naukowych w czterech dyscyplinach naukowych umiejscowionych w dwóch dziedzinach:

1. Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika;
  • inżynieria biomedyczna;
  • inżynieria mechaniczna.

2. Dziedzina nauk społecznych:

  • nauki o zarządzaniu i jakości.