Inżynieria materiałowa

Oferta naukowa na Wydziale Inżynierii Materiałowej obejmuje szeroko pojęte materiały konstrukcyjne i funkcjonalne. Realizowane tematy prac doktorskich obejmują nowe metody wytwarzania materiałów, badania ich mikrostruktury i właściwości użytkowych.

Prace badawcze dotyczą następujących obszarów: amorficzne i nanokrystaliczne materiały magnetycznie miękkie, bioaktywne nanomateriały o strukturze 2D kryształu, biomateriały, charakterystyka materiałów odkształcanych plastycznie, ciecze nienewtonowskie, degradacja materiałów, kompozyty polimerowe materiały ceramiczne, kompozyty ceramika-metal oraz materiały biomimetyczne, materiały dla energetyki, lotnictwa i transportu, dla przemysłu wydobywczego, magnetyczne, polimerowe, ultradrobnoziarniste i nanokrystaliczne.

Badania dotyczą także obszarów metali nieżelaznych i ich stopów, metod PVD oraz PA PVD/CVD. Badania wsparte są modelowaniem komputerowym w projektowaniu materiałów, technologiami obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej zaawansowanych stali, obróbkami elektrochemicznymi i chemicznymi jak również, obróbkami powierzchniowymi w niskotemperaturowej plazmie, stopami o wysokiej entropii, syntezą mechaniczna i spiekaniem oraz szkłami metalicznymi. Doktoranci zaangażowani są w realizację projektów badawczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.