Dla Kandydatów

Rekrutacja na semestr 2022Z

Od 1 października w Politechnice Warszawskiej będzie istniała tylko jedna, nowa Szkoła Doktorska. Informacje o prowadzonej do niej rekrutacji znajdują się stronie internetowej: https://sd.pw.edu.pl/Szkola-Doktorska-PW/Rekrutacja