Dla Promotorów

Nabór OZB w Szkole Doktorskiej nr 3

Od 21 maja do 17 czerwca 2021 roku (do godz. 12:00) trwa nabór OZB w Szkole Doktorskiej nr 3. Pracownicy Politechniki mogą zgłaszać zagadnienia i tematy prac doktorskich, które będą mogli zrealizować ich doktoranci.

Pierwszym etapem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 3 na semestr 2021Z jest weryfikacja dotychczasowych i nabór nowych OZB (oferta zagadnień badawczych). Każdy kandydat do Szkoły Doktorskiej w procesie rekrutacji będzie musiał wybrać zagadnienie wcześniej zgłoszone przez pracownika Politechniki Warszawskiej, który może być promotorem pracy doktorskiej.

W Szkole Doktorskiej nr 3 mogą być realizowane prace doktorskie w dyscyplinach: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, matematyka oraz nauki fizyczne.

Link do formularza zgłoszenia nowego OZB można uzyskać po wypełnieniu formularza: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nCJQO3jNiEWbz5e3Yp4vD4IFfW8p1GpGgljTbb3bWIBURTdHUkk5RUpKRDFPSFNMRTI4TU9GSUpBRy4u

Nabór OZB w Szkole Doktorskiej nr 3

Do 17 grudnia 2021 roku (do godz. 12:00) trwa nabór OZB w Szkole Doktorskiej nr 3. Pracownicy Politechniki mogą zgłaszać zagadnienia i tematy prac doktorskich, które będą mogli zrealizować ich doktoranci.

Pierwszym etapem rekrutacji do Szkoły Doktorskiej nr 3 na semestr 2022L jest weryfikacja dotychczasowych i nabór nowych OZB (oferta zagadnień badawczych). Każdy kandydat do Szkoły Doktorskiej w procesie rekrutacji będzie musiał wybrać zagadnienie wcześniej zgłoszone przez pracownika Politechniki Warszawskiej, który może być promotorem pracy doktorskiej. 

W Szkole Doktorskiej nr 3 mogą być realizowane prace doktorskie w dyscyplinach: automatyka, elektronika i elektrotechnika, informatyka techniczna i telekomunikacja, matematyka oraz nauki fizyczne.

Link do formularza zgłoszenia nowego OZB można uzyskać po wypełnieniu formularza: 
https://forms.office.com/r/BZgEG9AVjC