O szkole

Misją Szkoły Doktorskiej nr 3 jest wszechstronne formowanie przyszłych samodzielnych naukowców poprzez kształcenie w obszarach dyscyplin naukowych reprezentowanych w Szkole, dbałość o harmonijny rozwój w obszarze nauki, inżynierii oraz kompetencji miękkich, kształtowanie przywiązania do fundamentalnych wartości akademickich – prawdy i tolerancji, krytycyzmu naukowego oraz zaangażowania społecznego.
Szkoła Doktorska nr 3 przygotowuje doktorantów do prowadzenia badań naukowych, publikowania ich wyników, przygotowania rozprawy doktorskiej, a tym samym do uzyskania stopnia doktora w czterech dyscyplinach:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
  • informatyka techniczna i telekomunikacja,
  • matematyka,
  • nauki fizyczne.

Szkoła zapewnia opiekę promotorską doświadczonych, samodzielnych nauczycieli akademickich (profesorów, profesorów uczelni i adiunktów ze stopniem doktora habilitowanego) prowadzących badania na sześciu wydziałach Politechniki:

  • Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych,
  • Wydziale Elektrycznym,
  • Wydziale Fizyki,
  • Wydziale Matematyki i Nauk Informacyjnych,
  • Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa,
  • Wydziale Mechatroniki.

Doktoranci Szkoły Doktorskiej nr 3 są od początku swoich studiów włączani do projektów badawczych, prowadzą prace w nowoczesnych laboratoriach wyposażonych w światowej klasy urządzenia pomiarowe i technologiczne. Szkoła zapewnia bogatą i różnorodną, stale powiększaną ofertę zajęć, których celem jest wsparcie doktorantów w ich rozwoju oraz pracy nad rozprawą doktorską.
Fundamentem Szkoły Doktorskiej nr 3 jest dialog i współpraca z doktorantami – wsłuchanie w ich potrzeby, ścisły kontakt i pomoc w rozwiązywaniu wszelkich problemów.
Jesteśmy dla Państwa, wspólnie poświęcamy cztery lata na ciężką pracę, której efektem będzie oryginalny wkład do światowej nauki potwierdzony uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk technicznych i ścisłych. Serdecznie zapraszamy!