Kształcenie

Oferta dydaktyczna SD4 na semestr 2021L

Nazwa Przedmiotu Język Prowadzący Sylabus Dyscyplina naukowa
Balistyka wewnętrzna układów startowych oraz silników rakietowych na paliwo stałe PL dr hab. inż. Zbigniew Wrzesiński, prof. uczelni Inżynieria mechaniczna
Konstrukcja i budowa rakiet i napędów rakietowych PL dr hab. inż. Jan Kindracki, prof. uczelni Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria mechaniczna
Modelowanie matematyczne i symulacja komputerowa systemów energetyki rozproszonej PL prof. dr hab. inż. Krzysztof Badyda Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
Navigation systems ENG prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz
Navigation systems (.pdf, 93,99 kB)
Inżynieria mechaniczna
Przetwórstwo tworzyw polimerowych PL prof. dr hab. inż. Krzysztof Wilczyński Inżynieria mechaniczna
Systemy radarowe i lidarowe PL prof. dr hab. inż. Krzysztof Kulpa
Systemy radarowe i lidarowe (.pdf, 122,51 kB)
Inżynieria mechaniczna
Systemy sterowania rakiet PL dr hab. inż. Robert Głębocki, prof. uczelni
Systemy sterowania rakiet (.pdf, 65,43 kB)
Inżynieria mechaniczna
Technologie materiałów napędowych rakiet PL dr hab. inż. Tomasz Gołofit, dr inż. Katarzyna Cieślak Inżynieria chemiczna
Współczesne metody pomiarowe i techniki eksperymantalne w termomechanice PL prof. dr hab. inż. Tomasz Wiśnniewski, dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, prof. uczelni Inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka, inżynieria mechaniczna