Szkoła Doktorska nr 5

Szkoła Doktorska nr 5 przygotowuje doktorantów do uzyskania stopnia doktora w czterech dyscyplinach:

 • architektura i urbanistyka
 • inżynieria lądowa i transport
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka
 • nauki o zarządzaniu i jakości.

Różnorodność dyscyplin naukowych reprezentowanych w Szkole Doktorskiej nr 5 stwarza jej słuchaczom wyjątkową okazję do wszechstronnego, interdyscyplinarnego rozwoju. Promotorzy oferujący zagadnienia badawcze w Szkole nr 5 działają w dziesięciu jednostkach Politechniki Warszawskiej:

 • Wydział Architektury
 • Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (w Płocku)
 • Wydział Geodezji i Kartografii
 • Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
 • Wydział Inżynierii Lądowej
 • Wydział Inżynierii Produkcji
 • Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
 • Wydział Transportu
 • Wydział Zarządzania
 • Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych (w Płocku)

Oferta dydaktyczna dla doktorantów w Szkole nr 5 obejmuje zarówno przedmioty specjalistyczne, przeznaczone dla danej dyscypliny, jak i skierowane do ogółu słuchaczy, co również przyczynia się do pogłębienia – niezbędnego we współczesnej nauce – zrozumienia powiązań między różnymi obszarami wiedzy. Szkoła oferuje wsparcie w prowadzeniu badań naukowych i publikowaniu ich wyników, a także kształtowanie umiejętności współpracy w zespole badawczym.

Jednostki Politechniki Warszawskiej, reprezentowane w Szkole Doktorskiej nr 5, dysponują zaawansowaną infrastrukturą badawczą oraz szeroką współpracą międzynarodową. Dzięki licznym programom wspierającym mobilność uczestników Szkół Doktorskich, zyskują oni niepowtarzalną szansę nawiązania własnych, owocnych kontaktów zagranicznych i uczestnictwa w międzynarodowych projektach.

Opisana wyżej działalność służy realizacji misji Szkoły Doktorskiej, którą jest wszechstronne przygotowanie doktorantów do samodzielnego prowadzenia pracy naukowo-badawczej, a w wymiarze doraźnym – przygotowanie do opracowania i obrony rozprawy doktorskiej.