Kontakt

Kierownik Szkoły Doktorskiej nr 5

prof. dr hab. inż. Paweł Łukowski

Wydział Inżynierii Lądowej PW

e-mail:

 

Sekretarz Szkoły Doktorskiej nr 5

Agnieszka Stańczak

Wydział Inżynierii Lądowej PW

e-mail:

Wydział Inżynierii Lądowej PW
00-637 Warszawa
al. Armii Ludowej 16
pok. 551
tel. 22 234 64 81

Dział Obsługi Doktorantów

Gmach „Pałacyk”
ul. Koszykowa 80
02-008 Warszawa
tel.: 22 234 63 30
e-mail: dod@pw.edu.pl