Do pobrania

Szkoła Doktorska działa w oparciu o przepisy regulujące jej prace, zarówno zewnętrzne (ustawy, rozporządzenia, uchwały Senatu PW, zarządzenia i decyzje Rektora, regulaminy), jak i wewnętrzne dokumenty Szkoły. Aby orientować się w Twoich prawach i obowiązkach dobrze je znać.

Ustawy, rozporządzenia i komunikaty Ministerstwa Edukacji i Nauki:

 

Przewodniki po przepisach państwowych

 

Dokumenty Senatu PW i Rektora PW

 

Ogólne decyzje Dyrektora SDPW

Dokumenty wewnętrzne Szkoły Doktorskiej PW

 Archiwum przepisów dotyczących pięciu szkół doktorskich, które istniały na Politechnice Warszawskiej w okresie od 1.10.2019 do 30.09.2022, czyli przed przekształceniem ich w jedną Szkoły

1. Szkoła doktorska PW nr 1

 

2. Szkoła doktorska PW nr 2

 

3. Szkoła doktorska PW nr 3

 

4. Szkoła doktorska PW nr 4

 

5. Szkoła doktorska PW nr 5