Aktualności

Wydział Mechatroniki zaprasza na konferencję Inter-Academia 2024

Wydział Mechatroniki zaprasza na konferencję Inter-Academia 2024

Artykuły pokonferencyjne (po recenzji) zostaną opublikowane w polskim czasopiśmie z IF (obecnie 70 pkt.), koszt uczestnictwa ok. 1000 zł.. Prosimy o zgłoszenia do końca 31.05.2024

International Doctoral Seminars - Artificial Intelligence in Scientific Research

W imieniu Prorektora ds. Akredytacji i Współpracy Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Bogusławy Drelich-Skulskiej i Dziekana Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu prof. Czesława Zająca mamy przyjemność zaprosić doktorantów Państwa uczelni do udziału w kolejnym spotkaniu w cyklu Międzynarodowych Seminariów Doktoranckich, które odbędzie się on-line na platformie Teams w dniu 5 czerwca 2024 roku o godz. 16.00

Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików "ChemSession'24"

Przedłużenie terminu rejestracji (27 maja) i opłaty konferencyjnej (14 czerwca)! Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego oraz Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej zapraszają doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XX Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików - ChemSession'24. Spotkanie odbędzie się w formie tradycyjnej 28 czerwca 2024 r. (piątek) na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej.

Edward Altman Lecture - VIII edition

Department of Financial System and Doctoral School at the SGH invite to the 8th edition of the “Edward Altman Lecture Series”! The guest of the conference will be Prof. Edward Altman from New York University (Stern),who will give a lecture entitled “Global zombie companies: measurements, determinants and outcomes”.

II Forum Młodych Naukowców

Serdecznie zapraszam do udziału w II Forum Młodych Naukowców organizowanym przez Collegium Iuvenum CMKP. Konferencja odbędzie się 15 czerwca 2024 roku w formie hybrydowej.

I Warszawska Konferencja Geograficzna „Geografia wobec wyzwań – współczesność, przyszłość, interdyscyplinarność”

Konferencja odbędzie się w dniach 19-21 września 2024 r. Będzie nam niezwykle miło gościć Państwa na Wydziale Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Kogo zapraszamy na naszą Konferencję?

Wszystkich zainteresowanych bieżącymi wyzwaniami geografii. Mamy nadzieję, że Konferencja ta stanie się nową przestrzenią spotkań dla osób z całej Polski, które w swojej pracy naukowej poruszają tematy istotne dla geografii. Wierzymy w to, że badania związane z geografią są dziś ważną odpowiedzią na kryzysy i wyzwania współczesnego świata.

Wiemy, że w ramach geografii, dyscyplin jej pokrewnych i na jej pograniczu, w Polsce swoje badania prowadzi wiele znakomitych Badaczek i Badaczy. Chcielibyśmy, aby Warszawska Konferencja Geograficzna stała się forum dyskusji naukowej na najwyższym, światowym poziomie. Do uczestnictwa zachęcamy Geografki i Geografów, jak również wszystkie osoby, których badania dotyczą problematyki geografii bliskiej.

Już teraz zachęcamy do zarezerwowania terminu 19-21 września w kalendarzach, rejestrowanie się do czynnego udziału w konferencji oraz uprzejmie prosimy o dalsze rozsyłanie tej informacji do osób, które Warszawska Konferencja Geograficzna mogłaby zainteresować.

Gen-AI na PW - Kreatywna Rewolucja

Zespół ds. eksploracji i eksploatacji możliwości Sztucznej Inteligencji, odpowiadając na rosnące zainteresowanie modelami generatywnej sztucznej inteligencji, w tym wśród społeczności akademickiej PW, na prośbę pana prorektora prof. M. Malinowskiego podjął się zadania zidentyfikowania potrzeb społeczności PW związanych z używaniem AI oraz zmapowania kompetencji pracowników PW w obszarze budowy i używania modeli generatywnych.

Ogólnopolska konferencja Forum Szkół Doktorskich

Prorektor ds. Badań i Kadry Akademickiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Prof. dr hab. Ewa Stańczyk-Hugiet oraz Dziekan Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu - Prof. dr hab. Czesław Zając mają przyjemność zaprosić Pana/Panią na ogólnopolską konferencję Forum Szkół Doktorskich, której celem jest wymiana doświadczeń związanych z zastosowaniem i rolą sztucznej inteligencji w nauce. W obliczu dynamicznego rozwoju AI konieczne jest określenie jej miejsca w prowadzeniu badań, pozyskiwaniu danych i ich analizie, a także refleksja nad wykorzystaniem niestandardowych rozwiązań, jakie oferują nowe technologie, oraz określenie stawianych przez nie wyzwań.

Zapraszamy na seminarium IEEE

Temat: Publikowanie w czasopismach IEEE oraz zagadnienia związanie z open access

International Doctoral Seminars

June 5th, 2024, 16.00-18.00 (CET)
The Doctoral School of Wroclaw University of Economics and Business (WUEB) is pleased to invite to the next International Doctoral Seminar.