Indywidualny Plan Badawczy (IPB)

Indywidualny Plan Badawczy (IPB) to jeden z najważniejszych dokumentów składanych przez doktoranta w trakcie kształcenia w Szkole Doktorskiej. IPB jest opisem zadań badawczych zaplanowanych do realizacji przez doktoranta w okresie kształcenia w Szkole i harmonogramem ich realizacji. IPB jest brany pod uwagę przy ocenie śródokresowej; ocena autoreferatu doktoranta następuje w powiązaniu z IPB. Opracowanie IPB wymaga więc szczególnej uwagi oraz konsultacji z promotorem / promotorami.

Z uwagi na istotę i wagę dokumentu, zgodnie z § 14 ust. 1 Regulaminu Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej, doktorant ma na złożenie IPB do Komisji Nauki do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia kształcenia.