Szkolenie BHP

Szkolenia BHP i PPOŻ prowadzone są on-line poprzez udostępnianie materiałów szkoleniowych. Doktoranci składają wówczas oświadczenie potwierdzające zapoznanie się z materiałami, wymagane do zarejestrowania na kolejny semestr.