Rada szkoły

Rada Szkoły ma za zadanie wspieranie dyrektora we wszystkich działaniach związanych z funkcjonowaniem Szkoły a także zapewniać stałą łączność z Wydziałami i Radami Dyscyplin Naukowych. Kompetencje Rady określa Uchwała nr 200/L/2022 Senatu Politechniki Warszawskiej z dnia 27 kwietnia 2022 r. w sprawie zasad organizacji i funkcjonowania Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.

Do zadań i uprawnień Rady należy:

 1. zatwierdzanie propozycji:
  a)  regulaminu Szkoły,
  b)  programu kształcenia w Szkole,
  c)  zasad rekrutacji do Szkoły
 2. uchwalanie regulaminu działania Rady;
 3. uchwalanie regulaminów komisji stałych Szkoły;
 4. opiniowanie wniosku o ustalenie limitu przyjęć do Szkoły;
 5. zatwierdzanie sylabusów przedmiotów oferowanych dla doktorantów w ramach programu kształcenia uchwalonego przez Senat;
 6. opracowanie i monitorowanie funkcjonowania wewnętrznego systemu zapewniania jakości kształcenia doktorantów;
 7. zgłaszanie kandydatów do komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej do spraw doktorantów;
 8. przyjęcie sprawozdania dyrektora zawierającego ocenę funkcjonowania Szkoły;
 9. wykonywanie innych zadań dotyczących funkcjonowania Szkoły, wskazanych przez Rektora lub dyrektora.

 

Skład Rady określony jest Decyzją nr 66/2024 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 11 kwietnia 2024 r. w sprawie powołania Rady Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej.

Obecnie w jej skład wchodzą:

 1. prof. dr hab. inż. Paweł Pyrzanowski, przewodniczący;
 2. prof. dr hab. Ewa Karwowska, przewodnicząca stałej komisji;
 3. dr hab. inż. Anna Kosieradzka, prof. uczelni, przewodnicząca stałej komisji;
 4. dr hab. inż. Aneta Pobudkowska-Mirecka, prof. uczelni, przewodnicząca stałej komisji.

Przedstawiciele Rad Naukowych Dyscyplin:

 1. dr hab. inż. arch. Maciej Lasocki (RND Architektura i Urbanistyka);
 2. prof. dr hab. inż. Andrzej Dzieliński (RND Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika i Technologie Kosmiczne);
 3. dr. hab. inż. Marcin Olszewski, prof. uczelni (RND Biotechnologia)
 4. dr hab. inż. Krzysztof Szczypiorski, prof. uczelni (RND Informatyka Techniczna i Telekomunikacja);
 5. dr hab. inż. Waldemar Smolik, prof. uczelni (RND Inżynieria Biomedyczna);
 6. dr hab. inż. Maciej Szwast, prof. uczelni (RND Inżynieria Chemiczna);
 7. dr hab. inż. Jan Król, prof. uczelni (RND Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport);
 8. dr hab. inż. Tomasz Wejrzanowski, prof. uczelni (RND Inżynieria Materiałowa);
 9. dr hab. inż. Edyta Ładyżyńska-Kozdraś, prof. uczelni (RND Inżynieria Mechaniczna);
 10. prof. dr hab. inż. Tadeusz Skoczkowski (RND Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka);
 11. prof. dr hab. Krzysztof Chełmiński (RND Matematyka);
 12. dr hab. inż. Dominik Jańczewski, prof. uczelni (RND Nauki Chemiczne);
 13. prof. dr hab. inż. Andrzej Kołodziejczyk (RND Nauki Fizyczne);
 14. dr hab. inż. Eryk Głodziński, prof. uczelni (RND Nauki o Zarządzaniu i Jakości).

Przedstawiciele Wydziałów: 

 1. dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk, prof. uczelni (Wydział Architektury);
 2. dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni (Wydział Administracji i Nauk Społecznych);
 3. dr hab. Zofia Kowalewska, prof. uczelni (Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii);
 4. dr hab. Jolanta Mierzejewska, prof. uczelni (Wydział Chemiczny);
 5. dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni (Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych);
 6. dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni (Wydział Elektryczny);
 7. dr hab. inż. Paweł Falaciński, (Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska);
 8. dr hab. inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni (Wydział Fizyki);
 9. dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni (Wydział Geodezji i Kartografii);
 10. prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz (Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej);
 11. dr hab. inż. Marcin Gajewski, prof. uczelni (Wydział Inżynierii Lądowej);
 12. prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak (Wydział Inżynierii Materiałowej);
 13. prof. dr hab. inż. Jacek Mandziuk (Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych);
 14. prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski (Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa);
 15. dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni (Wydział Mechaniczny Technologiczny);
 16. dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni (Wydział Mechatroniki);
 17. dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni (Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych);
 18. dr hab. inż. Roland Jachimowski, prof. uczelni (Wydział Transportu);
 19. dr. hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni (Wydział Zarządzania);
 20. dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni (Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych).

Przedstawiciele Rady Doktorantów:

 1. mgr inż. Mikołaj Płachta (doktorant);
 2. mgr. inż. Anna Szymczyk (doktorantka);
 3. mgr. inż. Mikhail Ivanenko (doktorant);
 4. mgr. inż. Julia Kuczak (doktorantka);
 5. mgr inż. Irene Ladnykh (doktorantka);
 6. mgr inż. Mateusz Nieborek (doktorant);
 7. mgr inż. Gustaw Ostrowski (doktorant);
 8. mgr inż. Karol Radziszewski (doktorant).