Komisja Kształcenia

Komisja kształcenia jest jedną z trzech stałych komisji Rady Szkoły Doktorskiej Politechniki Warszawskiej. Funkcję przewodniczącej Komisji pełni dr hab. Aneta Pobudkowska-Mirecka, prof. uczelni. Do zadań Komisji kształcenia należy:

  • zgłaszanie propozycji zmian w programie kształcenia;
  • koordynowanie procesu kształcenia doktorantów, w tym organizowanie oferty dydaktycznej;
  • wnioskowanie do Rady o zatwierdzenie sylabusów przedmiotów;
  • ocena realizacji przez doktoranta programu kształcenia;
  • potwierdzanie spełnienia warunków ukończenia Szkoły;
  • potwierdzanie uzyskania 8 poziomu PRK w przypadku doktoratów eksternistycznych;
  • uznawanie przez przewodniczącego Komisji kształcenia efektów uczenia się uzyskanych poza Szkołą;
  • wykonywanie innych zadań wskazanych przez przewodniczącego Rady lub przewodniczącego Komisji kształcenia.

 

Członkami Komisji kształcenia są przedstawiciele Wydziałów prowadzących kształcenie w Szkole Doktorskiej PW.

Lp. Wydział Przedstawiciel RND
1 Wydział Architektury dr hab. inż. arch. Karolina Tulkowska-Słyk
2 Wydział Administracji i Nauk Społecznych dr hab. Justyna Łacny, prof. uczelni
3 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii dr hab. Zofia Kowalewska, prof. uczelni
4 Wydział Chemiczny dr hab. Jolanta Mierzejewska, prof. uczelni
5 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych dr hab. inż. Adam Abramowicz, prof. uczelni
6 Wydział Elektryczny dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni
7 Wydział Fizyki dr hab. inż. Piotr Fronczak, prof. uczelni
8 Wydział Geodezji i Kartografii dr hab. inż. Robert Olszewski, prof. uczelni
9 Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej prof. dr hab. inż. Paweł Gierycz
10 Wydział Inżynierii Lądowej dr hab. inż. Marcin Gajewski, prof. uczelni
11 Wydział Inżynierii Materiałowe prof. dr hab. inż. Dariusz Oleszak
12 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska dr hab. inż. Paweł Falaciński
13 Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych prof. dr hab. inż. Jacek Mandziuk
14 Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa prof. dr hab. inż. Jacek Szumbarski
15 Wydział Mechaniczny Technologiczny dr hab. inż. Rafał Świercz, prof. uczelni
16 Wydział Mechatroniki dr hab. inż. Michał Józwik, prof. uczelni
17 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych dr hab. inż. Jacek Dybała, prof. uczelni
18 Wydział Transportu dr hab. inż. Roland Jachimowski, prof. uczelni
19 Wydział Zarządzania dr. hab. inż. Tadeusz Grzeszczyk, prof. uczelni
20 Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych dr hab. Magdalena Majchrzak, prof. uczelni

 

  • Program kształcenia w Szkole Doktorskiej Politechniki Warszawskiej obowiązujący od 02.2024 r. jest dostępny w zakładce Do pobrania.