Administracja SD

Administracja Szkoły

Szkoła Doktorska znajduje się w pomieszczeniach na 3 piętrze gmachu „Rektorska 4” przy ulicy Rektorskiej 4. Administracyjnie wspierana jest przez 2 komórki:

 

Biuro Szkoły

Biuro Szkoły bezpośrednio wspiera Prezydium, zajmując się sprawami związanymi głównie z obsługa rekrutacji, organizacją zajęć, oceny śródokresowej i współpracy międzynarodowej oraz obsługa projektów i finansów Szkoły.

 

W jego skład wchodzą:

       • mgr Michał Morski – pok. 3.05, tel. 22 234 7041, e-mail: michal.morski@pw.edu.pl

        Kierownik Biura Szkoły; współpraca międzynarodowa; doktoraty cotutelle; projekty.

 

       • mgr Magdalena Skibicka – pok. 3.02, tel. 22 234 1779, e-mail: magdalena.skibicka@pw.edu.pl

        Zastępca Kierownika biura Szkoły; kształcenie; doktoraty eksternistyczne.

 

       • mgr Marta Jadwidzic – pok. 3.05, tel. 22 234 7041, e-mail: marta.jadwidzic@pw.edu.pl

        Sekretarz Szkoły; ocena śródokresowa. (Tymczasowa nieobecność)

          

       • Klaudia Kazimierczak – pok. 3.05, tel. 22 234 7041, e-mail: klaudia.kazimierczak@pw.edu.pl 

        Sekretarz Szkoły; ocena śródokresowa. 

  

       • mgr Mariia Miedzybrodzka – pok. 3.02, tel. 22 234 1779, e-mail: mariia.miedzybrodzka@pw.edu.pl

        Kształcenie; weryfikacja efektów uczenia się i zakończenie kształcenia; oferta przedmiotowa.

  

       • mgr Kinga Piotrowska – pok. 3.03, tel. 22 234 1496, e-mail: kinga.piotrowska@pw.edu.pl

        Kształcenie; system USOS.

  

       • lic. Piotr Salamon – pok. 3.03, tel. 22 234 1496, e-mail: piotr.salamon@pw.edu.pl

        Obsługa projektów; kształcenie.

 

       • mgr inż. Anna Ozdarska – pok. 3.04, tel. 22 234 6234, e-mail: anna.ozdarska@pw.edu.pl

        Pełnomocnik Kwestora ds. Szkół Doktorskich.

 

       • mgr Marta Gaś – pok. 3.04, tel. 22 234 6234, e-mail: marta.gas@pw.edu.pl

        Obsługa księgowa, zamówienia

 

Dział Obsługi Doktorantów

Dział Obsługi Doktorantów zajmuje się bieżącą obsługą doktorantów oraz kandydatów do Szkoły Doktorskiej, miedzy innymi w następujących sprawach:

 • wystawienie zaświadczenia o statusie doktoranta,
 • wydanie oraz przedłużenie legitymacji doktoranckiej, a także wydanie jej duplikatu,
 • wypłaty stypendium,
 • ubezpieczeń,
 • zawieszenia kształcenia z powodu urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego, rodzicielskiego,
 • uzyskanie skierowania na badania lekarskie,
 • zmiana danych osobowych,
 • doktoraty wdrożeniowe,
 • rekrutacja do Szkoły Doktorskiej.

 Dział mieści się w pokoju 3.20 i przyjmuje doktorantów w następujących godzinach:

 • poniedziałek, wtorek: 10-16
 • środa – nieczynne
 • czwartek, piątek: 8.30-14.30

 

W jego skład wchodzą:

       • mgr Anna Poskrobko  - tel. 22 234 6330, e-mail: anna.poskrobko@pw.edu.pl

        Kierownik DOD; doktoraty wdrożeniowe.

 

       • mgr Magdalena Pogorzelska-Szrajber – tel. 22 234 6404, e-mail: magdalena.szrajber@pw.edu.pl

        Bieżące sprawy doktorantów.

 

       • mgr Izabela Kowalewska – tel. 22 234 6404, e-mail: izabela.kowalewska@pw.edu.pl

        Bieżące sprawy doktorantów.

 

       • lic. Martyna Wrzesień – tel. 22 234 6404, e-mail: martyna.wrzesien@pw.edu.pl

        Bieżące sprawy doktorantów; doktoranci zagraniczni