Aktualności

Zmiana godzin przyjęć doktorantów w miesiącach wakacyjnych

Szanowni Doktoranci, w miesiącach wakacyjnych (lipiec-sierpień) zmieniamy i ujednolicamy godziny przyjęć w DOD oraz w Biurze Szkoły i będą to codziennie godziny 9-14. Od września wrócimy do dotychczasowych godzin.

Nowe formularze Indywidualnego Planu Badawczego i procedury

Od 1 lipca 2024 r. obowiązują nowe formularze Indywidualnego Planu Badawczego.

Wniosek dotyczący powołania drugiego promotora i promotora pomocniczego

W systemie USOS Web został uruchomiony wniosek dotyczący powołania drugiego promotora i promotora pomocniczego dla doktorantów od II semestru do V semestru Szkoły Doktorskiej PW.

Outstanding Doctoral Research Awards

Joint international doctoral award — The award is run in partnership with Emerald Publishing, a leading digital-first publishers, commissioning, curating and showcasing research that can make a real difference. It champions fresh thinking and supports the work of doctoral students whose research on responsible management can create positive impact on a local and global scale.

Konsultacje z Prezydium - przerwa wakacyjna

Ostatnie konsultacje z Prezydium SD przed okresem wakacyjnym odbędą się 20 czerwca w standardowych godzinach 11:00 - 12:00. Następnie przerwa wakacyjna trwa od 24 czerwca do 31 sierpnia 2024 roku. Zapraszamy na konsultacje we wrześniu.  

Wniosek o przedłużenie terminu złożenia rozprawy doktorskiej - instrukcja przygotowania korekty IPB

17 czerwca (w poniedziałek) zostanie uruchomiony w systemie USOS Web wniosek dotyczący przedłużenia terminu złożenia rozprawy doktorskiej, który będzie aktywny do 2 września. Wniosek będzie dostępny dla doktorantów semestru VIII i wyższych. Dodatkowo, należy załączyć korektę Indywidualnego Planu Badawczego, wypełnioną według załączonej instrukcji. 

Konferencje naukowe - Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch

Laboratorium Wiedzy Artur Borcuch na koniec roku akademickiego organizuje trzy wydarzenia: Konferencję naukową: Esil University, Kazachstan; Konferencję naukową - Cyprus Science University; Projekt badawczy realizowany przez Lviv State University of Internal Affairs.

Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW 2024

Komitet Organizacyjny chciałby serdecznie zaprosić Was do wzięcia udziału w X edycji ogólnopolskiej konferencji Sympozjum Młodych Naukowców Wydziału Fizyki UW 2024. Odbędzie się ona w formie stacjonarnej w dniach 23 - 25 września 2024 roku na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Organizatorem Sympozjum jest Wydział Fizyki UW.

Konferencja daje studentom oraz doktorantom z całej Polski możliwość zaprezentowania swoich wyników badań w zakresie nauk fizycznych, oraz pokrewnych. Dodatkowo umożliwia ona zapoznanie się z projektami naukowymi realizowanymi na innych uczelniach oraz nawiązanie nowych kontaktów z uczestnikami z całej Polski.

EuroScience Open Forum i Talent Fair

Od 12 do 15 czerwca 2024 r. odbędzie się w Katowicach międzynarodowa konferencja EuroScience Open Forum (ESOF) – unikatowe wydarzenie, którego celem jest eksploracja związków między nauką a społeczeństwem, warunków prowadzenia badań naukowych oraz ich wpływu na otoczenie.

W obliczu globalnych wyzwań chcemy w gronie znakomitych osobowości reprezentujących światy nauki, biznesu i gospodarki dyskutować o nauce jako czynniku zmian w codziennym życiu, a także o tym, jak życie zmienia naukę.

Wydarzenie jest realizowane przez Miasto Katowice oraz partnerów Konsorcjum Akademickiego – Katowice Miasto Nauki, w formule bezpłatnejotwartej i dostępnej dla wszystkich, którym bliskie są tematy związane z transformacją energetyczną, zrównoważonym środowiskiem, tożsamością kulturową i transformacją społeczną, przemianami w obrębie doskonałości naukowej, zdrowym społeczeństwem oraz transformacją cyfrową.

Płatne staże w Ministerstwie Cyfryzacji

W imieniu Ministerstwa Cyfryzacji zapraszamy do wzięcia udziału i zapoznania się z ofertą płatnych staży ,,MCstaże". Oferta umożliwi osobom poniżej 30 roku życia zdobycie doświadczenia w instytucji państwowej, zapewniając współpracę z wybitnymi ekspertami, partnerami społecznymi, organizacjami pozarządowym, mediami o raz innymi instytucjami, które uczestniczą w tworzeniu cyfrowego impulsu dla rozwoju Polski. Staże w Ministerstwie Cyfryzacji rozpoczną się od 1 lipca 2024 r. Osoby zainteresowane zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami na stronie: https://www.gov.pl/web/cyfryzacja/ruszaja-mcstaze--dolacz-do-nas